TABLOUL NAŢIONAL AL ARHITECŢILOR*) din 19 iunie 2013
Numere de înregistrare radiate din TNA
- Secţiunea 1: Arhitecţi cu drept de semnătură.
- Secţiunea 2: Conductori arhitecţi cu drept de semnătură
Arhitecţi cu drept de semnătură suspendat
Conductori arhitecţi cu drept de semnătură suspendat
- Anexa I: filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România
NOTĂ:
Tabloul Naţional al Arhitecţilor cuprinde arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în Ordinul Arhitecţilor din România până la data de 28 februarie 2013.
Tabloul Naţional al Arhitecţilor se utilizează de către filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România în administrarea dreptului de semnătură şi de către autorităţile administraţiei publice pentru promovarea şi autorizarea lucrărilor de construcţii.
Tabloul teritorial al arhitecţilor este evidenţa gestionată de către filialele teritoriale ale OAR. Lista filialelor este inclusă în anexa I.
Conform art. 36 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrarea într-un tablou teritorial al arhitecţilor permite exercitarea profesiei în toată ţara.
______
*) Tabloul Naţional al Arhitecţilor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 365 din data de 19 iunie 2013