ORDIN nr. 882 din 28 iunie 2012 pentru aprobarea Normelor interne de implementare privind acordarea finanţării asistenţei pentru dezvoltare
În conformitate cu art. 4 şi 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Normele interne de implementare privind acordarea finanţării asistenţei pentru dezvoltare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Unitatea Asistenţă pentru Dezvoltare şi direcţiile responsabile vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor externe

Andrei Marga

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 541 din data de 2 august 2012