DECIZIE nr. 190 din 18 august 2015 privind numirea unor reprezentanţi ai Guvernului în calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Având în vedere Adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 3.924 din 24 iulie 2015, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/4.411 din 29 iulie 2015, prin care se propune numirea unor noi reprezentanţi ai Guvernului în calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ca urmare a expirării mandatelor actualilor membri,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se numesc în calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru un mandat de 4 ani, următorii reprezentanţi ai Guvernului:
- doamna Camelia Constanţa Meterca, consilier, Direcţia generală de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
- doamna Gabriela Liliana Ciobanu, director, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, instituţie din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
- doamna Tania Grigore, director, Direcţia politici de ocupare, competenţe şi mobilitate profesională din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 628 din data de 18 august 2015