DECRET nr. 722 din 8 septembrie 2015 privind înfiinţarea Consulatului General al României la Manchester, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 37/1991 privind înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare,
având în vedere propunerea Guvernului,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se înfiinţează Consulatul General al României la Manchester, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, cu un număr de 7 posturi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul decret.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

ANEXĂ:
Consulatul General al României la Manchester, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, va fi încadrat cu un număr de 7 (şapte) posturi, astfel:
1.consul general;
2.consul;
3.viceconsul;
4.funcţionar consular;
5.funcţionar consular;
6.secretar - dactilograf - contabil;
7.intendent - şofer.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 685 din data de 9 septembrie 2015