HOTĂRÂRE nr. 908 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea stemei oraşului Zlatna, judeţul Alba
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema oraşului Zlatna, judeţul Alba, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: STEMA oraşului Zlatna, judeţul Alba
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei oraşului Zlatna, judeţul Alba
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema oraşului Zlatna se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, tăiat de o bandă ondulată de argint.
În partea superioară se află o acvilă romană de aur, cu aripile deschise, privind spre dreapta. Acvila ţine în gheare un piedestal cu şase coloane şi are corpul încadrat de o cunună de lauri aurită, deschisă în partea superioară.
În vârful scutului se află două ciocane încrucişate de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate
Acvila romană evocă istoria localităţii, începând cu perioada romană, când dezvoltarea sa urbană ca centru minier s-a făcut sub blazonul acestei păsări.
Brâul undat reprezintă râul Ampoi, fiind principalul curs de apă care străbate localitatea.
Verdele simbolizează bogăţia silvică a zonei, având păduri de fag, molid, stejar, care alternează cu suprafeţe de păşuni şi fâneţe naturale.
Ciocanele încrucişate amintesc de rolul jucat de această localitate ca centru de reşedinţă a direcţiei miniere şi a topitoriilor din Apuseni, începând din anul 1747 până la sfârşitul secolului XIX.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 786 din data de 29 octombrie 2014