HOTĂRÂRE nr. 1 din 17 ianuarie 2013 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, pentru anul 2013
În baza prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,
Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 17 ianuarie 2013, hotărăşte:
Art. 1
În anul 2013, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal este de 500 lei.
Art. 2
Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087), deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.
Art. 3
Direcţia de servicii generale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion Toni Teau

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 62 din data de 29 ianuarie 2013