RAPORT nr. 10934 din 11 septembrie 2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 22 iulie-31 iulie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti pentru anul 2012.
I.Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti au totalizat 661.689,98 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 131.892,00 lei din donaţii în sumă de 508.623,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 21.174,98 lei.
De asemenea, s-au mai constatat următoarele:
- nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, o persoană care a făcut donaţii ce depăşesc într-un an 10 salarii minime brute pe ţară, încălcându-se astfel art. 9 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
- valoarea chiriei lunare încasate pentru subînchirierea spaţiului birourilor parlamentare a depăşit valoarea chiriei plătite proprietarului spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Organizaţia Sectorului 6 a Partidului Democrat Liberal, încălcându-se astfel art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
- a fost înregistrată în contabilitate în mod eronat o sumă în contul de venituri din cotizaţii, deşi aceasta ar fi trebuit înregistrată într-un cont de alte venituri.
Pentru nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte finanţarea activităţii partidelor politice, Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.
II.Recomandări:
- întocmirea contractelor de subînchiriere a spaţiilor pentru birouri parlamentare să fie făcută cu respectarea prevederilor legale;
- publicarea corectă a situaţiilor privind veniturile obţinute, în Monitorul Oficial al României, Partea I;
- respectarea prevederilor privind funcţionarea şi utilizarea conturilor contabile, conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 661 din data de 29 octombrie 2013