DECIZIE nr. 29 din 23 ianuarie 2013 privind sancţionarea Societăţii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentă legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul şedinţei din data de 15 ianuarie 2013 în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. AA.1.898 din 8 ianuarie 2013, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, sectorul 5, str. Carol Davila nr. 57, etaj 1, ap. 2, J40/1865/06.02.2008, CUI 23197476/06.02.2008, a constatat următoarele:
Prin Adresa nr. 46.368 din 26 septembrie 2012 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a fost înştiinţată de către doamna Mihăilescu Gabriela cu privire la demisia din funcţia de director general al Societăţii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., ataşând cererea de demisie aprobată de administratorul societăţii.
Prin adresele nr. AA.48.597 din 5 octombrie 2012 şi nr. AA.64.206 din 7 decembrie 2012, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, s-a solicitat Societăţii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. să transmită hotărârea de numire a noului conducător executiv, precum şi documentaţia necesară în vederea aprobării acestuia de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
La Notificarea nr. AA.48.597 din 5 octombrie 2012 Societatea Comercială AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a răspuns, iar Notificarea cu nr. AA.64.206 din 7 decembrie 2012 a fost returnată de către Poşta Română cu menţiunea "destinatar mutat de la adresă".
Prin netransmiterea documentelor solicitate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în termen de 15 zile de la data vacantării poziţiei de conducător executiv, Societatea Comercială AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a încălcat prevederile art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (1) şi (6) şi art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, în şedinţa din data de 15 ianuarie 2013, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea Comercială AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, sectorul 5, str. Carol Davila nr. 57, etajul 1, ap. 2, J40/1865/06.02.2008, CUI 23197476/06.02.2008, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de la data comunicării prezentei decizii până la aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 3
Reluarea activităţii Societăţii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 4
(1)Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia executarea măsurii sancţionatoare dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 5
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 74 din data de 5 februarie 2013