DECIZIE nr. 126 din 25 februarie 2013 pentru eliberarea domnului Victor Opaschi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Victor Opaschi se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 110 din data de 25 februarie 2013