În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 20 ianuarie 2015