HOTĂRÂRE nr. 20 din 25 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Hunor Kelemen la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Ioana Marilena Chiorean

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.
La data de 25 septembrie 2014 a fost înregistrată la Curtea Constituţională contestaţia formulată de domnul Eugeniu Dragoş Petria împotriva înregistrării candidaturii domnului Hunor Kelemen la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
Contestaţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 883F/2014, la care au fost ataşate propunerea de candidatură a domnului Hunor Kelemen, împreună cu Decizia nr. 17D din 24 septembrie 2014, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.237 din 24 septembrie 2014.
Aceeaşi contestaţie a fost depusă şi înregistrată la Biroul Electoral Central sub nr. 9/CT/BEC/P/2014 din 25 septembrie 2014, care a transmis-o Curţii Constituţionale.
În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, contestaţiile se soluţionează fără înştiinţarea părţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării şi a celorlalte documente aflate la dosar.
În contestaţia formulată, autorul acesteia solicită Curţii Constituţionale să "respingă înscrierea candidaturii domnului Kelemen Hunor", candidat din partea Uniunii Democrate Maghiare din România, la funcţia de Preşedinte al României, arătând, în esenţă, într-o "formă pamfletară de expunere" - după cum însuşi contestatorul precizează - că acest candidat are o atitudine nepotrivită funcţiei de Preşedinte al României.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestaţiei, întrucât aceasta nu vizează aspecte de legalitate a înregistrării candidaturii, ci aprecieri personale ale autorului acesteia.

CURTEA,

examinând contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. f) din Constituţie, ale art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum şi celor ale art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională este competentă să soluţioneze contestaţia privind înregistrarea candidaturii domnului Hunor Kelemen pentru funcţia de Preşedinte al României.
Examinând contestaţia, Curtea constată că atât condiţiile de eligibilitate, cât şi impedimentele constituţionale pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al României sunt prevăzute expres şi limitativ în Constituţie şi în Legea nr. 370/2004.
Or, motivele invocate de autorul contestaţiei nu privesc nici încălcarea dispoziţiilor constituţionale şi nici a dispoziţiilor din Legea nr. 370/2004, ele exprimând mai degrabă o anumită opinie a acestuia în privinţa persoanei candidatului la funcţia de Preşedinte al României.
Având în vedere acestea, Curtea urmează să respingă contestaţia formulată de domnul Eugeniu Dragoş Petria împotriva înregistrării candidaturii domnului Hunor Kelemen la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, precum şi al art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia formulată de domnul Eugeniu Dragoş Petria împotriva înregistrării candidaturii domnului Hunor Kelemen la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent, Ioana

Marilena Chiorean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 704 din data de 25 septembrie 2014