ORDIN nr. 732 din 8 iulie 2014 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM) în cadrul Ariei de concentrare 5: "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor", aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 440/2014
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin;
Art. I
Procedura de implementare a Programului româno - elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM), în cadrul Ariei de concentrare 5: "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor", aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 440/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 februarie 2014, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 8 alineatul (5) se abrogă.
2.Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 38
Banca se va asigura că Beneficiarul finanţării va da o declaraţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs, astfel încât să corespundă şi cu prevederile cap. IV privind condiţiile de eligibilitate ale Beneficiarului."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

mediul de afaceri şi turism,

George Constantin Brezoi,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 524 din data de 14 iulie 2014