HOTĂRÂRE nr. 39 din 18 iulie 2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator
Având în vedere prevederile art. V din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,
Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Statutul profesiei de mediator, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Consiliului de mediere,

Daniel Zeno Şuştac

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 570 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 570 bis din data de 30 iulie 2015