ORDIN nr. 45 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 5 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 79 alin. (7) lit. a) şi art. 96 alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ale art. 6 lit. d) şi e), art. 10 alin. (3) şi art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, precum şi ale Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică, produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă valorile bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată din centralele care beneficiază de schemă de sprijin, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Se aprobă valorile preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare şi livrată din centralele care beneficiază de schemă de sprijin, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Prevederile prezentului ordin se aplică producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin şi administratorului schemei de sprijin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
Art. 4
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2011 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică şi a preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficienţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 29 martie 2011.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1:
Valorile bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată din centralele care beneficiază de schemă de sprijin
- lei/MWh, exclusiv TVA -
 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Anul VI

Anul VII

Anul VIII

Anul IX

Anul X

Anul XI

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe combustibil solid

212,19

201,08

190,37

179,97

169,75

159,46

149,10

138,66

128,14

117,54

106,86

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe gaze naturale alimentate din reţeaua de transport

191,38

186,04

180,72

175,42

170,14

164,85

159,55

154,25

148,94

143,63

138,32

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe gaze naturale alimentate din reţeaua de distribuţie

206,65

202,60

198,50

194,34

190,16

185,98

181,82

177,67

173,53

169,40

165,29

ANEXA nr. 2:
1._
Valorile preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, destinată consumului populaţiei
- lei/MWh, exclusiv TVA -
 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Anul VI

Anul VII

Anul VIII

Anul IX

Anul X

Anul XI

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe combustibil solid

86,28

87,98

89,53

90,94

92,28

93,64

95,04

96,47

97,93

99,43

100,96

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe gaze naturale alimentate din reţeaua de transport

114,24

116,95

119,39

121,64

123,75

125,92

128,14

130,40

132,72

135,09

137,52

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe gaze naturale alimentate din reţeaua de distribuţie

133,79

137,15

140,19

142,98

145,61

148,30

151,05

153,86

156,74

159,69

162,70

2._
Valorile preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, destinată consumatorilor noncasnici
- lei/MWh, exclusiv TVA -
 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Anul VI

Anul VII

Anul VIII

Anul IX

Anul X

Anul XI

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe combustibil solid

86,28

87,98

89,53

90,94

92,28

93,64

95,04

96,47

97,93

99,43

100,96

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe gaze naturale alimentate din reţeaua de transport

154,90

158,91

162,53

165,85

168,99

172,20

175,48

178,83

182,26

185,78

189,37

Centrale de cogenerare cu funcţionare pe gaze naturale alimentate din reţeaua de distribuţie

168,45

172,93

176,97

180,67

184,17

187,74

191,40

195,14

198,97

202,89

206,90

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 857 din data de 18 decembrie 2012