HOTĂRÂRE nr. 37 din 23 iunie 2014 privind constatarea încetării unui mandat de senator
Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Drăghici Damian, ales în Circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, Colegiul uninominal nr. 4,
În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 188 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului Drăghici Damian, Circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, Colegiul uninominal nr. 4, începând cu data de 23 iunie 2014.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 463 din data de 25 iunie 2014