DECIZIE nr. 157 din 11 martie 2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către doamna Magdalena Niculescu
Având în vedere propunerea Ministerului Economiei formulată prin Adresa nr. 20.929/M.G. din 26 februarie 2013, precum şi Avizul favorabil nr. 8.421/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către doamna Magdalena Niculescu,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Magdalena Niculescu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR - VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 129 din data de 11 martie 2013