HOTĂRÂRE nr. 607 din 31 august 2016 pentru declararea zilei de 2 septembrie 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României
În memoria cetăţenilor români decedaţi în urma cutremurului din Italia din data de 24 august 2016 şi în semn de solidaritate cu poporul italian,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se declară ziua de 2 septembrie 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României.
Art. 2
(1)În ziua de 2 septembrie 2016 toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale au obligaţia arborării drapelului României în bernă.
(2)Drapelul României în bernă se mai arborează:
a)la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, instituţiilor de învăţământ de orice grad, instituţiilor de cultură şi misiunilor diplomatice ale României;
b)la punctele pentru trecerea frontierei, precum şi în aeroporturi, porturi, gări şi autogări;
c)ca pavilion pe navele de orice fel şi pe alte ambarcaţiuni ce navighează sub pavilion românesc.
(3)Aceeaşi obligaţie revine şi persoanelor fizice, dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reşedinţă.
Art. 3
În ziua de 2 septembrie 2016 posturile naţionale de radio şi televiziune, precum şi instituţiile de cultură îşi vor adapta programul în mod corespunzător.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Ioan-Dragoş Tudorache

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 673 din data de 31 august 2016