DECRET nr. 633 din 27 iunie 2016 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios,
aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,
în semn de apreciere pentru înalta ţinută morală şi profesională de care au dat dovadă de-a lungul vieţii, în semn de profund respect pentru cutremurătoarele suferinţe îndurate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, precum şi pentru contribuţia avută la păstrarea memoriei Holocaustului,
Preşedintele României decretează:
Art. 1
Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer domnului Marcel Fişel.
Art. 2
Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler:
1.domnului Iancu Ţucărman;
2.domnului Leonard Zăicescu.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 482 din data de 28 iunie 2016