HOTĂRÂRE nr. 613 din 28 iulie 2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a scoaterii din inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa a unui imobil înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 101.132, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea punerii în aplicare a Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3.830 din 30 iunie 2011, rămasă definitivă.
Art. 2
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa, care se scoate din inventarul centralizat, ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii instanţei de judecată

Număr M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Documentul în baza căruia imobilul se scoate din inventar

Persoana juridică de la care se scoate imobilul

Caracteristicile imobilului care se scoate din inventar

Valoarea contabilă

(lei)

101.132

8.19.01

45-277

Comuna Corbu, judeţul Constanţa

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3.830/30.06.2011

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa

Cod unic de identificare (CUI) 4300582

Teren în suprafaţă de 330.000 mp din acte (313.689 mp din măsurători)

25.510.973,86

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 574 din data de 30 iulie 2015