DECRET nr. 721 din 22 iulie 2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 815/2016,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Doamna Georgeta Barbălată, judecător, în prezent suspendat din funcţie, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 562 din data de 26 iulie 2016