HOTĂRÂRE nr. 670 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Vinga, judeţul Arad
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Vinga, judeţul Arad, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea elementelor stemei şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Vinga, judeţul Arad
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Vinga, judeţul Arad
Descrierea stemei
Stema comunei Vinga, potrivit anexei nr, 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
În dreapta, în câmp roşu, se află litera T, având deasupra o coroană cu fleuroane, totul de aur, situată între opt fascii alternând albastru cu aur, aşezate patru deasupra câmpului roşu şi patru dedesubt.
În stânga, în câmp albastru, se află un turn cu poartă, două ferestre în partea superioară şi acoperiş ţuguiat, aşezat pe o stâncă, totul de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Fasciile de aur reprezintă cele patru pâra ie care traversează localitatea, respectiv două în nordul localităţii şi două în sudul ei.
Litera T dă denumirea localităţii şi face parte din vechiul sigiliu, care între anii 1744-1850 a purtat denumirea de Theresiopolis, Coroana de deasupra literei T evocă faptul că localitatea era oraş liber regesc.
Turnul evocă faptul că această aşezare era apărată de duşmani printr-un turn de veghe fortificat.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 666 din data de 2 septembrie 2015