HOTĂRÂRE nr. 25 din 3 septembrie 2013 privind constatarea încetării unui mandat de deputat
Având în vedere demisia, începând cu data de 3 septembrie 2013, din calitatea de deputat a domnului Silaghi Ovidiu Ioan, ales în Circumscripţia electorală nr. 32 Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 2, şi faptul că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 3 septembrie 2013,
În temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 210 şi art. 211 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Silaghi Ovidiu Ioan începând cu data de 3 septembrie 2013 şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 32 Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 2.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 3 septembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 568 din data de 6 septembrie 2013