HOTĂRÂRE nr. 286 din 21 mai 2013 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat cu nr. M.F.P. 104.792 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă trecerea unei construcţii cu destinaţie specială din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.
Art. 4
După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a cărui valoare de inventar se actualizează

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Tipul bunului

104.792

8.19.01

49-254

Localitatea Sânnicolau Mare, judeţul Timiş

1995

1.660.567,57

imobil

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Numărul de înregistrare atribuit de M.F.P.

Localitatea Sânnicolau Mare, judeţul Timiş

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

Cod unic de identificare (CUI) 4250638

C.F. nr. 402052

Construcţie cu destinaţie specială (49-254-01 C1) cu destinaţia de "bloc alimentar" şi cu suprafaţa de 317 mp

Valoarea contabilă totală = 61.347,19 lei

104.792 (parţial)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 298 din data de 24 mai 2013