DECIZIE nr. 137 din 28 februarie 2013 privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare
Având în vedere Memorandumul cu tema "Adoptarea măsurilor necesare pentru demararea procesului de regionalizare-descentralizare în România", aprobat în şedinţa Guvernului din data de 19 februarie 2013,
în temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare, denumit în continuare CTIRD, organism tehnic cu rolul de a asigura coordonarea procesului de descentralizare.
(2)CTIRD este condus de viceprim-ministrul Guvernului României, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care are calitatea de preşedinte.
(3)Viceprim-ministrul Guvernului României, ministrul finanţelor publice, are calitatea de vicepreşedinte al CTIRD.
Art. 2
(1)Ministerele care fac parte din CTIRD sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la şedinţele CTIRD la nivel de ministru, ministru delegat sau secretar de stat.
(2)Secretariatul tehnic al CTIRD este asigurat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Art. 3
Viceprim-ministrul Guvernului României, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, va prezenta în şedinţele Guvernului informări periodice privind îndeplinirea obiectivului prevăzut în prezenta decizie.
Art. 4
La prima şedinţă, CTIRD aprobă, prin hotărâre, propriul regulament de organizare şi funcţionare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: COMPONENŢA Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare
1.Nicolae-Liviu Dragnea, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - preşedinte
2.Daniel Chiţoiu, viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice - vicepreşedinte
3.Mona-Maria Pivniceru, ministrul justiţiei - membru
4.Radu Stroe, ministrul afacerilor interne - membru
5.Dan Nica, ministrul pentru societatea informaţională - membru
6.Liviu Voinea, ministrul delegat pentru buget - membru
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 115 din data de 28 februarie 2013