HOTĂRÂRE nr. 2 din 4 februarie 2014 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, ale art. 40-43 şi 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.După punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:
"31. Componenţa Comisiei pentru transporturi şi infrastructură
Limitele aprobate: 17-27

Nr. crt.

Numele şi prenume

Grupul parlamentar

1.

Arsene Ionel

Grupul parlamentar PSD

2.

Birchall Ana

Grupul parlamentar PSD

3.

Drăghici Mircea-Gheorghe

Grupul parlamentar PSD

4.

Iriza Scarlat

Grupul parlamentar PSD

5.

Mitrea Miron Tudor

Grupul parlamentar PSD

6.

Pană Adriana-Doina

Grupul parlamentar PSD

7.

Petrea Dorin Silviu

Grupul parlamentar PSD

8.

Mocanu Adrian

Grupul parlamentar PSD

9.

Şova Lucian

Grupul parlamentar PSD

10.

Costin Gheorghe

Grupul parlamentar PNL

11.

Ciurariu Florin

Grupul parlamentar PNL

12.

Lupu Mihai

Grupul parlamentar PNL

13.

Simedru Dan Coriolan

Grupul parlamentar PNL

14.

Zamfir Daniel-Cătălin

Grupul parlamentar PNL

15.

Nazare Alexandru

Grupul parlamentar PDL

16.

Pistru-Popa Eusebiu-Manea

Grupul parlamentar PDL

17.

Toader Mircea-Nicu

Grupul parlamentar PDL

18.

Dalca Ştefan-Petru

Grupul parlamentar PP-DD

19.

Moldovan Iosif

Grupul parlamentar UDMR

20.

Ghera Giureci-Slobodan

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

21.

Drăguşanu Vasile-Cătălin

Grupul parlamentar PC

"
2.După punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:
"61. Componenţa Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic
Limitele aprobate: 17-27

Nr. crt.

Numele şi prenume

Grupul parlamentar

1.

Căprar Dorel-Gheorghe

Grupul parlamentar PSD

2.

Cosma Vlad-Alexandru

Grupul parlamentar PSD

3.

Iane Ovidiu-Cristian

Grupul parlamentar PSD

4.

Marcoci Vlad

Grupul parlamentar PSD

5.

Moldovan Carmen Ileana

Grupul parlamentar PSD

6.

Peia Ninel

Grupul parlamentar PSD

7.

Plumb Rovana

Grupul parlamentar PSD

8.

Sava Andrei-Valentin

Grupul parlamentar PSD

9.

Suciu Vasile-Daniel

Grupul parlamentar PSD

10.

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel

Grupul parlamentar PNL

11.

Manea Victor-Gheorghe

Grupul parlamentar PNL

12.

Palăr Ionel

Grupul parlamentar PNL

13.

Roşca Ţigăeru Laurenţiu

Grupul parlamentar PNL

14.

Thuma Hubert Petru Ştefan

Grupul parlamentar PNL

15.

Mihăilă Ioan

Grupul parlamentar PDL

16.

Muntean Mircia

Grupul parlamentar PDL

17.

Burlacu Ştefan

Grupul parlamentar PP-DD

18.

Molnar Zsolt

Grupul parlamentar UDMR

19.

Cioată Cezar

Grupul parlamentar PC

20.

Negruţ Clement

Neafiliaţi

"
3.Componenţa nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaţilor se modifică după cum urmează:
- domnului deputat Arsene Ionel, membru al Grupului parlamentar PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii;
- domnului deputat Căprar Dorel-Gheorghe, membru al Grupului parlamentar PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;
- domnului deputat Cosma Vlad-Alexandru, membru al Grupului parlamentar PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci;
- domnului deputat Iane Ovidiu-Cristian, membru al Grupului parlamentar PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii;
- domnului deputat Marcoci Vlad, membru al Grupului parlamentar PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
- doamnei deputat Moldovan Carmen-Ileana, membru al Grupului parlamentar PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
- doamnei deputat Plumb Rovana, membru al Grupului parlamentar PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
- domnului deputat Sava Andrei-Valentin, membru al Grupului parlamentar PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru politică externă;
- domnului deputat Şova Lucian, membru al Grupului parlamentar PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii;
- domnului deputat Suciu Vasile-Daniel, membru al Grupului parlamentar PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială;
- domnul deputat Andronache Gabriel, membru al Grupului parlamentar PNL, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru regulament în locul domnului deputat Taloş Gheorghe-Mirel;
- domnului deputat Costin Gheorghe, membru al Grupului parlamentar PNL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii;
- domnului deputat Ciurariu Florin, membru al Grupului parlamentar PNL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
- domnului deputat Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, membru al Grupului parlamentar PNL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
- domnului deputat Lupu Mihai, membru al Grupului parlamentar PNL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii;
- domnului deputat Manea Victor-Gheorghe, membru al Grupului parlamentar PNL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
- domnului deputat Palăr Ionel, membru al Grupului parlamentar PNL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
- domnului deputat Ţigăeru Roşca Laurenţiu, membru al Grupului parlamentar PNL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare;
- domnului deputat Simedru Dan-Coriolan, membru al Grupului parlamentar PNL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
- domnul deputat Teju Sorin, membru al Grupului parlamentar PNL, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare la Comisia pentru industrii şi servicii, în calitate de membru;
- domnului deputat Thuma Hubert Petru Ştefan, membru al Grupului parlamentar PNL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
- domnul deputat Ţîmpău Radu Bogdan, membru al Grupului parlamentar PNL, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru afaceri europene;
- domnului deputat Zamfir Daniel-Cătălin, membru al Grupului parlamentar PNL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii;
- domnului deputat Mihăilă Ioan, membru al Grupului parlamentar PDL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;
- domnului deputat Nazare Alexandru, membru al Grupului parlamentar PDL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii;
- domnului deputat Pistru-Popa Eusebiu-Manea, membru al Grupului parlamentar PDL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru politică externă;
- domnului deputat Toader Mircea-Nicu, membru al Grupului parlamentar PDL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii;
- domnului deputat Burlacu Ştefan, membru al Grupului parlamentar PP-DD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii;
- domnului deputat Dalca Ştefan-Petru, membru al Grupului parlamentar PP-DD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii;
- domnului deputat Cioată Cezar, membru al Grupului parlamentar PC, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;
- domnul deputat Moldovan Ioan, membru al Grupului parlamentar PC, trece de la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de membru;
- domnul deputat Rotaru Răzvan, membru al Grupului parlamentar PC, trece de la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii;
- domnului deputat Negruţ Clement, neafiliat la un grup parlamentar, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 februarie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 91 din data de 5 februarie 2014