HOTĂRÂRE nr. 405 din 3 iunie 2015 privind recunoaşterea Asociaţiei Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate publică
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se recunoaşte Asociaţia Administratorilor de Păduri, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în oraşul Sălişte, str. Sub Vii nr. 17, judeţul Sibiu, ca fiind de utilitate publică.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 396 din data de 5 iunie 2015