ORDIN nr. 254 din 24 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie
Având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 şi 209 bis din 12 aprilie 2013, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie, din lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 364 din 13 decembrie 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."
2.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ: LISTA standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie1
(- Anexa la Ordinul nr. 594/2013)

Nr. crt.

Indicativul standardului român

OES2

Indicativul standardului european armonizat

Titlul standardului în limba română

Data primei publicări în Jurnalul Oficial al UE

Indicativul standardului român înlocuit

Data încetării prezumţiei de conformitate pentru standardul european armonizat înlocuit

Nota 1

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

SR EN 132:2003

CEN

EN 132:1998

Aparate de protecţie respiratorie. Definiţii de termeni şi pictograme

4.06.1999

SR EN 132:1995

Dată depăşită (30.06.1999)

2.

SR EN 133:2003

CEN

EN 133:2001

Aparate de protecţie respiratorie. Clasificare

10.08.2002

SR EN 133:1995

Dată depăşită (10.08.2002)

3.

SR EN 134:2003

CEN

EN 134:1998

Aparate de protecţie respiratorie. Nomenclatorul componentelor

13.06.1998

SR EN 134:1995

Dată depăşită (31.07.1998)

4.

SR EN 135:2003

CEN

EN 135:1998

Aparate de protecţie respiratorie. Lista termenilor echivalenţi

4.06.1999

SR EN 135:1995

Dată depăşită (30.06.1999)

5.

SR EN 136:2002

SR EN 136:2002/AC:2004

CEN

EN 136:1998

EN 136:1998/AC:2003

Aparate de protecţie respiratorie. Mască completă. Cerinţe, încercări, marcare

13.06.1998

 

Dată depăşită (31.07.1998)

6.

SR EN 137:2007

CEN

EN 137:2006

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu mască completă. Cerinţe, încercări, marcare

23.11.2007

SR EN 137+AC:2001

Dată depăşită (23.11.2007)

7.

SR EN 138:2003

CEN

EN 138:1994

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie cu aer liber cu mască completă, semimască sau ansamblu muştiuc. Cerinţe, încercări, marcare

16.12.1994

  

8.

SR EN 140:2003

SR EN 140:2003/AC:2003

CEN

EN 140:1998

EN 140:1998/AC:1999

Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti şi sferturi de măşti. Cerinţe, încercări, marcare

6.11.1998

SR EN 140+A1:1997

Dată depăşită (31.03.1999)

9.

SR EN 142:2003

CEN

EN 142:2002

Aparate de protecţie respiratorie. Ansambluri tip muştiuc. Condiţii, încercări, marcare

10.04.2003

SR EN 142:1997

Dată depăşită (10.04.2003)

10.

SR EN 143:2002

SR EN 143:2002/A1:2006

SR EN 143:2002/AC:2006

CEN

EN 143:2000

EN 143:2000/A1:2006

EN 143;2000/AC:2005

Aparate de protecţie respiratorie. Filtre de particule. Condiţii, încercări, marcare

24.01.2001

21.12.2006

SR EN 143:1997

Nota 3

Dată depăşită (24.01.2001)

Dată depăşită (21.12.2006)

11.

SR EN 144-1:2003

SR EN 144-1:2003/A1:2003

SR EN 144-1:2003/A2:2005

CEN

EN 144-1:2000

EN 144-1:2000/A1:2003

EN 144-1:2000/A2:2005

Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: Racorduri cu cap filetat

24.01.2001

21.02.2004

6.10.2005

Nota 3

Nota 3

Dată depăşită (24.01.2001)

Dată depăşită (21.02.2004)

Dată depăşită

(31.12.2005)

12.

SR EN 144-2:2003

CEN

EN 144-2:1998

Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 2: Racorduri de ieşire

4.06.1999

  

13.

SR EN 144-3:2003

SR EN 144-3:2003/AC:2004

CEN

EN 144-3:2003

EN 144-3:2003/AC:2003

Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 3: Racorduri de ieşire pentru gaze de plonjare nitrox şi oxigen

21 02.2004

  

14.

SR EN 145:1999

SR EN 145:1999/A1:2003

CEN

EN 145:1997

EN 145:1997/A1:2000

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante, autonome cu circuit închis, tipul cu oxigen comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerinţe, încercări, marcare

19.02.1998

24.01.2001

Nota 3

Dată depăşită (28.02.1998)

Dată depăşită (24.01.2001)

15.

SR EN 148-1:2000

CEN

EN 148-1:1999

Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet standardizat

4.06.1999

 

Dată depăşită (31.08.1999)

16.

SR EN 148-2:2003

CEN

EN 148-2:1999

Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 2: Racord cu filet central

4.06.1999

SR EN 148-2+AC:1999

Dată depăşită (31.08.1999)

17.

SR EN 148-3:2003

CEN

EN 148-3:1999

Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 3: Racord cu filet M 45x3

4.06.1999

SR EN 148-3+AC:1999

Dată depăşită (31.08.1999)

18.

SR EN 149+A1:2010

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti filtrante împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare

6.05.2010

SR EN 149:2003

Dată depăşită (6.05.2010)

19.

SR EN 166:2003

CEN

EN 166:2001

Protecţie individuală a ochilor. Specificaţii

10.08.2002

 

Dată depăşită (10.08.2002)

20.

SR EN 167:2003

CEN

EN 167:2001

Protecţie individuală a ochilor. Metode de încercare optice

10.08.2002

 

Dată depăşită (10.08.2002)

21.

SR EN 168:2003

CEN

EN 168:2001

Protecţie individuală a ochilor. Metode de încercare, altele decât cele optice

10.08.2002

 

Dată depăşită (10.08.2002)

22.

SR EN 169:2003

CEN

EN 169:2002

Protecţia individuală a ochilor. Filtre pentru sudură şi tehnici conexe. Cerinţe referitoare la factorul de transmisie şi utilizarea recomandată

28.08.2003

SR EN 169:1997

Dată depăşită (28.08.2003)

23.

SR EN 170:2003

CEN

EN 170:2002

Protecţie individuală a ochilor. Filtre pentru ultraviolet. Cerinţe referitoare la factorul de transmisie şi utilizarea recomandată

28.08.2003

 

Dată depăşită (28.08.2003)

24.

SR EN 171:2003

CEN

EN 171:2002

Protecţie individuală a ochilor. Filtre pentru infraroşu. Cerinţe referitoare la factorul de transmisie şi utilizarea recomandată

10.04.2003

SR EN 171:1997

Dată depăşită (10.04.2003)

25.

SR EN 172:2003

SR EN 172:2003/A1:2004

SR EN 172:2003/A2:2003

CEN

EN 172:1994

EN 172:1994/A1:2000

EN 172:1994/A2:2001

Protecţie individuală a ochilor. Filtre de protecţie împotriva radiaţiilor solare, pentru utilizare industrială

15.05.1996

4.07.2000

10.08.2002

Nota 3

Nota 3

Dată depăşită (31.10.2000)

Dată depăşită (10.08.2002)

26.

SR EN 174:2004

CEN

EN 174:2001

Protecţie individuală a ochilor. Ochelari-mască pentru schi alpin

21.12.2001

 

Dată depăşită (21.12.2001)

27.

SR EN 175:2002

CEN

EN 175:1997

Protecţie individuală. Echipament de protecţie a ochilor şi a feţei pentru sudare şi tehnici conexe

19.02.1998

  

28.

SR EN 207:2010

SR EN 207:201O/AC:2012

CEN

EN 207:2009

EN 207:2009/AC:2011

Protecţie individuală a ochilor. Filtre şi protectori ai ochilor împotriva radiaţiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser)

6.05.2010

SR EN 207:2003

Nota 2.1

Dată depăşită (30.06.2010)

29.

SR EN 208:2010

CEN

EN 208:2009

Protecţie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor pentru lucrări de reglare pe lasere şi sisteme laser (protecţie a ochilor pentru reglare laser)

6.05.2010

SR EN 208:2003

Nota 2.1

Dată depăşită (30.06.2010)

30.

SR EN 250:2003

SR EN 250:2003/A1:2006

CEN

EN 250:2000

EN 250:2000/A1:2006

Aparate respiratorii. Aparate de scufundare cu aer comprimat şi circuit deschis. Cerinţe, încercări, marcare

8.06.2000

21.12.2006

Nota 3

Dată depăşită (19.07.2000)

Dată depăşită (21.12.2006)

31.

SR EN 269:2003

CEN

EN 269:1994

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie cu aducţie de aer proaspăt cu asistenţă motorizată, cu cagulă. Cerinţe, încercări, marcare

16.12.1994

  

32.

SR EN 342:2004

SR EN 342:2004/AC:2008

CEN

EN 342:2004

EN 342:2004/AC:2008

Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte de protecţie împotriva frigului

6.10.2005

  

33.

SR EN 343+A1:2008

SR EN 343+A1:2008/AC:2010

CEN

EN 343:2003+A1:2007

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii

8.03.2008

SR EN 343:2004

Nota 2.1

Dată depăşită (8.03.2008)

34.

SR EN 348:1997

SR EN 348:1997/AC:2003

CEN

EN 348:1992

EN 348:1992/AC:1993

Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare. Determinarea comportării materialelor la contactul cu stropi mici de metal topit

23.12.1993

  

35.

SR EN 352-1:2003

CEN

EN 352-1:2002

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. Partea 1: Antifoane externe

28.08.2003

SR EN 352-1:1998

Dată depăşită (28.08.2003)

36.

SR EN 352-2:2003

CEN

EN 352-2:2002

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. Partea 2: Antifoane interne

28.08.2003

SR EN 352-2:1998

Dată depăşită (28.08.2003)

37.

SR EN 352-3:2003

CEN

EN 352-3:2002

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. Partea 3: Antifoane externe montate pe o cască de protecţie utilizată în industrie

28.08.2003

SR EN 352-3:2002

Dată depăşită (28.08.2003)

38.

SR EN 352-4:2003

SR EN 352-4:2003/A1:2006

CEN

EN 352-4:2001

EN 352-4:2001/A1:2005

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 4: Antifoane externe cu atenuare dependentă de nivel

10.08.2002

19.04.2006

Nota 3

Dată depăşită (30.04.2006)

39.

SR EN 352-5:2004

SR EN 352-5:2004/A1:2006

CEN

EN 352-5:2002

EN 352-5:2002/A1:2005

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 5: Antifoane externe cu reducere activă a zgomotului

28.08.2003

6.05.2010

Nota 3

Dată depăşită (6.05.2010)

40.

SR EN 352-6:2004

CEN

EN 352-6:2002

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 6: Antifoane externe cu comunicare audio

28.08.2003

  

41.

SR EN 352-7:2004

CEN

EN 352-7:2002

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 7: Antifoane interne cu atenuare dependentă de nivel

28.08.2003

  

42.

SR EN 352-8:2008

CEN

EN 352-8:2008

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 8: Căşti audio pentru divertisment

28 01.2009

  

43.

SR EN 353-2:2003

CEN

EN 353-2:2002

Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Partea 2: Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil

28.08.2003

SR EN 353-2:1997

Dată depăşită (28.08.2003)

44.

SR EN 354:2011

CEN

EN 354:2010

Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Mijloace de legătură

9.07.2011

SR EN 354:2003

Nota 2.1

Dată depăşită (9.07.2011)

45.

SR EN 355:2003

CEN

EN 355:2002

Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Absorbitoare de energie

28.08.2003

SR EN 355:1999

Dată depăşită (28.08.2003)

46.

SR EN 358:2003

CEN

EN 358:1999

Echipament individual de protecţie pentru poziţionare în timpul lucrului şi prevenirea căderilor de la înălţime. Centuri de poziţionare în timpul lucrului şi limitare a deplasării şi mijloace de legătură pentru poziţionare în timpul lucrului

21.12.2001

SR EN 358:1995

Nota 2.1

Dată depăşită (21.12.2001)

47.

SR EN 360:2003

CEN

EN 360:2002

Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Opritoare de cădere retractabile

28.08.2003

SR EN 360:1996

Dată depăşită (28.08.2003)

48.

SR EN 361:2003

CEN

EN 361:2002

Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Centuri complexe

28.08.2003

SR EN 361:1996

Dată depăşită (28.08.2003)

49.

SR EN 362:2005

CEN

EN 362:2004

Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Piese de legătură

6.10.2005

SR EN 362:1996

Dată depăşită (6.10.2005)

50.

SR EN 363:2008

CEN

EN 363:2008

Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Sisteme de oprire a căderii

20.06.2008

SR EN 363:2003

Dată depăşită (31.08.2008)

51.

SR EN 364+AC:1996

CEN

EN 364:1992

EN 364:1992/AC:1993

Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Metode de încercare

23.12.1993

  

52.

SR EN 365:2005

SR EN 365:2005/AC:2007

CEN

EN 365:2004

EN 365:2004/AC:2006

Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Cerinţe generale pentru instrucţiuni de utilizare, întreţinere, verificare periodică, reparare, marcare şi ambalare

6.10.2005

SR EN 365:1996

Dată depăşită (6.10.2005)

53.

SR EN 367+AC:1999

CEN

EN 367:1992

EN 367:1992/AC:1992

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţia împotriva căldurii şi flăcărilor. Metodă de încercare. Determinarea transmisiei căldurii la expunerea la flacără

23.12.1993

  

54.

SR EN 374-1:2004

CEN

EN 374-1:2003

Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de performanţă

6.10.2005

SR EN 374-1:1997

Dată depăşită (6.10.2005)

55.

SR EN 374-2:2004

CEN

EN 374-2:2003

Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 2: Determinarea rezistenţei la penetrare

6.10.2005

SR EN 374-2:1997

Dată depăşită (6.10.2005)

56.

SR EN 374-3:2004

SR EN 374-3:2004/AC:2006

CEN

EN 374-3:2003

EN 374-3:2003/AC:2006

Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 3: Determinarea rezistenţei la permeaţia produselor chimice

6.10.2005

SR EN 374-3:1998

Dată depăşită (6.10.2005)

57.

SR EN 379+A1:2010

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Protecţie individuală a ochilor. Filtre de sudură automate

6.10.2005

SR EN 379:2004

Dată depăşită (6.10.2005)

58.

SR EN 381-1:2003

CEN

EN 381-1:1993

Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 1: Banc de încercare pentru încercările la tăiere de către un ferăstrău cu lanţ

23.12.1993

  

59.

SR EN 381-2:2003

CEN

EN 381-2:1995

Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 2: Metode de încercare pentru protectori ai piciorului

12.01.1996

  

60.

SR EN 381-3:2003

CEN

EN 381-3:1996

Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 3: Metode de încercare pentru încălţăminte

10.10.1996

  

61.

SR EN 381-4:2003

CEN

EN 381-4:1999

Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 4: Metode de încercare pentru mănuşile de protecţie împotriva ferăstrăului cu lanţ

16.03.2000

  

62.

SR EN 381-5:2003

CEN

EN 381-5:1995

Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 5: Cerinţe pentru protectori ai piciorului

12.01.1996

  

63.

SR EN 381-7:2003

CEN

EN 381-7:1999

Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 7: Cerinţe pentru mănuşile de protecţie împotriva ferăstrăului cu lanţ

16.03.2000

  

64.

SR EN 381-8:2003

CEN

EN 381-8:1997

Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 8: Metode de încercare a ghetrelor de protecţie la utilizarea ferăstrăului cu lanţ

18.10.1997

  

65.

SR EN 381-9:2003

CEN

EN 381-9:1997

Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 9: Cerinţe pentru ghetrele de protecţie pentru utilizarea ferăstrăului cu lanţ

18.10.1997

  

66.

SR EN 381-10:2003

CEN

EN 381-10:2002

Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 10: Metode de încercare pentru haine de protecţie

28.08.2003

  

67.

SR EN 381-11:2003

CEN

EN 381-11:2002

Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ ţinut cu mâna. Partea 11: Cerinţe pentru haine de protecţie

28.08.2003

  

68.

SR EN 388:2004

CEN

EN 388:2003

Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice

6.10.2005

SR EN 388:1996

Dată depăşită (6.10.2005)

69.

SR EN 397+A1:2013

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Căşti de protecţie pentru uz industrial

20.12.2012

SR EN 397:2012

Dată depăşită (30.04.2013)

70.

SR EN 402:2004

CEN

EN 402:2003

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie autonome cu circuit deschis cu aer comprimat, cu supapă la cerere, cu mască completă sau ansamblu muştiuc, pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare

21.02.2004

SR EN 402:2003

Dată depăşită (21.02.2004)

71.

SR EN 403[2004]:2004

CEN

EN 403:2004

Aparate de protecţie respiratorie pentru evacuare. Aparate filtrante cu cagulă pentru evacuarea din incendiu. Cerinţe, încercări, marcare

6.10.2005

SR EN 403[1993]:2004

Dată depăşită (6.10.2005)

72.

SR EN 404:2005

CEN

EN 404:2005

Aparate de protecţie respiratorie pentru evacuare. Aparat de autosalvare cu ansamblu muştiuc cu filtru pentru monoxid de carbon

6.10.2005

SR EN 404:2004

Dată depăşită (2.12.2005)

73.

SR EN 405+A1:2010

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti filtrante cu supape împotriva gazelor sau împotriva gazelor şi particulelor. Cerinţe, încercări, marcare

6.05.2010

SR EN 405:2003

Dată depăşită (6.05.2010)

74.

SR EN 407:2005

CEN

EN 407:2004

Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice (căldură şi/sau foc)

6.10.2005

SR EN 407:1996

Dată depăşită (6.10.2005)

75.

SR EN 420+A1:2010

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Mănuşi de protecţie. Cerinţe generale şi metode de încercare

6.05.2010

SR EN 420:2004

Dată depăşită (6.05.2010)

76.

SR EN 421:2010

CEN

EN 421:2010

Mănuşi de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante şi a contaminării radioactive

9.07.2011

SR EN 421:2000

Dată depăşită (9.07.2011)

77.

SR EN 443:2008

CEN

EN 443:2008

Căşti pentru pompieri în clădiri şi alte structuri

20.06.2008

SR EN 443:2003

Dată depăşită (31.08.2008)

78.

SR EN 458:2005

CEN

EN 458:2004

Protectori individuali împotriva zgomotului. Recomandări pentru selecţionare, utilizare, îngrijire şi întreţinere. Ghid

6.10.2005

SR EN 458:1998

Dată depăşită (6.10.2005)

79.

SR EN 464:1998

CEN

EN 464:1994

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor lichide şi gazoase, inclusiv aerosolilor lichizi şi particulelor solide. Metodă de încercare: Determinarea etanşeităţii combinezoanelor etanşe la gaz (încercare la presiune internă)

16.12.1994

  

80.

EN 469:2006

SR EN 469:2006/A1:2007

SR EN 469:2006/AC:2007

CEN

EN 469:2005

EN 469:2005/A1:2006

EN 469:2005/AC:2006

Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru lupta împotriva incendiilor

19.04.2006

23.11.2007

SR EN 469:1999

Nota 3

Dată depăşită

(30.06.2006)

Dată depăşită

(23.11.2007)

81.

SR EN 510:2002

CEN

EN 510:1993

Cerinţe pentru îmbrăcămintea de protecţie folosită acolo unde există riscul de agăţare de părţi mobile

16.12.1994

  

82.

SR EN 511:2006

CEN

EN 511:2006

Mănuşi de protecţie împotriva frigului

21.12.2006

SR EN 511:1999

Dată depăşită (21.12.2006)

83.

SR EN 530:2011

CEN

EN 530:2010

Rezistenţa la abraziune a materialului din care este realizată îmbrăcămintea de protecţie. Metodă de încercare

9.07.2011

SR EN 530:1997

Nota 2.1

Dată depăşită (9.07.2011)

84.

SR EN 564:2007

CEN

EN 564:2006

Echipament pentru alpinism şi escaladare. Cordelină. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

8.03.2008

SR EN 564:2003

Dată depăşită (8.03.2008)

85.

SR EN 565:2007

CEN

EN 565:2006

Echipament pentru alpinism şi escaladare. Chingă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

8.03.2008

SR EN 565:2003

Dată depăşită (8.03.2008)

86.

SR EN 566:2007

CEN

EN 566:2006

Echipament pentru alpinism şi escaladare. Bucle de ancorare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

8.03.2008

SR EN 566:2003

Dată depăşită (8.03.2008)

87.

SR EN 567:2013

CEN

EN 567:2013

Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitive de blocare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

28.06.2013

SR EN 567:2003

30.09.2013

88.

SR EN 568:2007

CEN

EN 568:2007

Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitive de ancorare în gheaţă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

8.03.2008

SR EN 568:2003

Dată depăşită (8.03.2008)

89.

SR EN 569:2007

CEN

EN 569:2007

Echipament pentru alpinism şi escaladare. Pitoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

8.03.2008

SR EN 569:2003

Dată depăşită (8.03.2008)

90.

SR EN 659:2004+A1:2008

SR EN 659+A1:2008/AC:2009

CEN

EN 659:2003+A1:2008

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

Mănuşi de protecţie pentru pompieri

20.06.2008

SR EN 659:2004

Dată depăşită 30.09.2008

91.

SR EN 702:2003

CEN

EN 702:1994

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi a focului. Metodă de încercare. Determinarea transmisiei termice de contact prin îmbrăcămintea de protecţie sau materialele sale

12.01.1996

  

92.

SR EN 795:2003

SR EN 795:2003/A1:2003

CEN

EN 795:1996

EN 795:1996/A1:2000

Protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Dispozitive de ancorare. Cerinţe şi încercări

12.02.2000

24.01.2001

Nota 3

Dată depăşită (30.04.2001)

 

Avertisment: Prezenta publicare nu se referă la echipamentele descrise în clasele A (dispozitive de ancorare structurale), C (dispozitive de ancorare care folosesc linii flexibile orizontale) şi D (dispozitive de ancorare care folosesc şine rigide de ancorare orizontale) la care se face referire în paragrafele 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 (în legătură cu clasa A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5,6 (în legătură cu clasele A, C şi D), anexa A (paragrafele A.2, A.3, A.5 şi A.6), anexa B şi anexa ZA (în legătură cu clasele A, C şi D), pentru care nu se aplică prezumţia de conformitate cu Directiva 89/686/CEE).

93.

SR EN 812:2012

CEN

EN 812:2012

Căşti de protecţie de tip uşor pentru industrie

20.12.2012

SR EN 812:2003

30.04.2013

94.

SR EN 813:2009

CEN

EN 813:2008

Echipament individual de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime. Centură scaun

28.01.2009

SR EN 813:2003

Dată depăşită (28.02.2009)

95.

SR EN 863:2003

CEN

EN 863:1995

Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Metodă de încercare: Rezistenţă la perforaţie

15.05.1996

  

96.

SR EN 892:2013

CEN

EN 892:2012

Echipament de alpinism şi escaladare. Corzi dinamice pentru alpinism şi escaladare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

20.12.2012

SR EN 892:2005

30.04.2013

97.

SR EN 893:2011

CEN

EN 893:2010

Echipament pentru alpinism şi escaladare. Crampoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

9.07.2011

SR EN 893:2003

Dată depăşită (9.07.2011)

98.

SR EN 943-1:2003

SR EN 943-1:2003/AC:2005

CEN

EN 943-1:2002

EN 943-1:2002/AC:2005

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice solide şi gazoase, inclusiv aerosoli lichizi şi particule solide. Partea 1: Cerinţe de performanţă pentru combinezoanele de protecţie chimică ventilate şi neventilate, etanşe la gaze (Tip 1) şi neetanşe la gaze (Tip 2)

28.08.2003

  

99.

SR EN 943-2:2003

CEN

EN 943-2:2002

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice solide şi gazoase, inclusiv aerosoli lichizi şi particule solide. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru combinezoanele de protecţie chimică etanşe la gaze (Tip 1) destinate echipelor de salvare (ET)

10.08.2002

  

100.

SR EN 958+A1:2011

CEN

EN 958:2006+A1:2010

Echipament pentru alpinism şi escaladare. Absorbitoare de energie utilizate în Via Ferrata. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

9.07.2011

SR EN 958:2007

Dată depăşită (9.07.2011)

101.

SR EN 960:2006

CEN

EN 960:2006

Mulaje de capete utilizate la încercările căştilor de protecţie

21.12.2006

SR EN 960:1996

Dată depăşită (31.12.2006)

102.

SR EN 966+A1:2013

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Căşti pentru sporturi acvatice

20.12.2012

SR EN 966:2012

Dată depăşită (30.04.2013)

103.

SR EN 1073-1:2000

CEN

EN 1073-1:1998

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva contaminării radioactive. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru îmbrăcămintea de protecţie ventilată, împotriva contaminării cu particule radioactive

6.11.1998

  

104.

SR EN 1073-2:2003

CEN

EN 1073-2:2002

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva contaminării radioactive. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru îmbrăcămintea de protecţie neventilată împotriva contaminării radioactive sub formă de particule

28.08.2003

  

105.

SR EN 1077:2008

CEN

EN 1077:2007

Căşti pentru utilizatori de schiuri alpine şi plăci pentru zăpadă

8.03.2008

SR EN 1077:2004

Dată depăşită (29.02.2008)

106.

SR EN 1078+A1:2013

CEN

EN

1078:2012+A1:2012

Căşti pentru biciclişti şi pentru utilizatori de skateboard şi de patine cu role

20.12.2012

SR EN 1078:2012

Dată depăşită (30.04.2013)

107.

SR EN 1080:2013

CEN

EN 1080:2013

Căşti de protecţie împotriva şocurilor pentru copii mici

26.08.2013

SR EN 1080:2004

Dată depăşită (31.08.2013)

108.

SR EN 1082-1:2004

CEN

EN 1082-1:1996

Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi şi protectori pentru braţe împotriva tăierii şi lovirii cu cuţite de mână. Partea 1: Mănuşi de zale şi protectori pentru braţe

14.06.1997

  

109.

SR EN 1082-2:2003

CEN

EN 1082-2:2000

Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi şi protectori pentru braţe împotriva tăierilor şi loviturilor cuţitelor de mână. Partea 2: Mănuşi şi protectori pentru braţe din materiale, altele decât zale

21.12.2001

  

110.

SR EN 1082-3:2003

CEN

EN 1082-3:2000

Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi şi protectori pentru braţe împotriva tăierilor şi loviturilor cuţitelor de mână. Partea 3: Încercare la tăiere prin impact pentru ţesături, piele şi alte materiale

21.12.2001

  

111.

SR EN 1146:2006

CEN

EN 1146:2005

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis cu aer comprimat cu cagulă pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare

19.04.2006

SR EN 1146:2003

Dată depăşită (30.04.2006)

112.

SR EN 1149-1:2006

CEN

EN 1149-1:2006

Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 1: Metodă de încercare pentru măsurarea rezistivităţii de suprafaţă

21.12.2006

SR EN 1149-1:2002

Dată depăşită (31.12.2006)

113.

SR EN 1149-2:2003

CEN

EN 1149-2:1997

Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 2: Metodă de încercare pentru măsurarea rezistenţei electrice la traversarea materialelor (rezistenţa verticală)

19.02.1998

  

114.

SR EN 1149-3:2004

CEN

EN 1149-3:2004

Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 3: Metodă de încercare pentru măsurarea capacităţii de disipare a sarcinilor

6.10.2005

  

115.

SR EN 1149-5:2008

CEN

EN 1149-5:2008

Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 5: Cerinţe de performanţă pentru materiale ş? cerinţe de proiectare

20.06.2008

  

116.

SR EN 1150:2003

CEN

EN 1150:1999

Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte avertizoare pentru utilizări neprofesionale. Metode de încercare şi cerinţe

4.06.1999

  

117.

SR EN 1384:2012

CEN

EN 1384:2012

Căşti de protecţie pentru sporturi hipice

20.12.2012

SR EN 1384:2002

30.04.2013

118.

SR EN 1385:2012

CEN

EN 1385:2012

Căşti de protecţie utilizate la caiac-canoe şi pentru sporturi practicate pe cursuri de apă repezi

20.12.2012

SR EN 1385:2002

30.04.2013

119.

SR EN 1486:2008

CEN

EN 1486:2007

Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Metode de încercare şi cerinţe pentru îmbrăcămintea reflectorizantă pentru operaţiile speciale de luptă împotriva incendiului

8.03.2008

SR EN 1486:2001

Dată depăşită (30.04.2008)

120.

SR EN 1497:2008

CEN

EN 1497:2007

Echipament pentru salvare. Centuri complexe pentru salvare

8.03.2008

  

121.

SR EN 1621-1:2013

CEN

EN 1621-1:2012

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva şocurilor mecanice, pentru motociclişti. Partea 1: Protectori împotriva şocurilor pentru încheieturile membrelor motocicliştilor. Cerinţe şi metode de încercare

13.03.2013

SR EN 1621-1:2004

30.06.2013

122.

SR EN 1621-2:2004

CEN

EN 1621-2:2003

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva şocurilor mecanice, pentru motociclişti. Partea 2: Protectori ai spatelui. Cerinţe şi metode de încercare

6.10.2005

  

123.

SR EN 1731:2007

CEN

EN 1731:2006

Protecţia individuală a ochiului. Protectori ai ochilor şi feţei

23.11.2007

SR EN 1731:2003

Dată depăşită (23.11.2007)

124.

SR EN 1809:2004

CEN

EN 1809:1997

Accesorii de scufundare. Dispozitive gonflabile pentru echilibrare. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare

13.06.1998

  

125.

SR EN 1827+A1:2009

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti fără supape de inspiraţie şi cu filtre demontabile, împotriva gazelor, împotriva gazelor şi particulelor sau numai împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare

6.05.2010

SR EN 1827:2003

Dată depăşită (6.05.2010)

126.

SR EN 1868:2003

CEN

EN 1868:1997

Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Lista termenilor echivalenţi

18.10.1997

  

127.

SR EN 1891:2003

CEN

EN 1891:1998

Echipament individual de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime. Corzi cu miez cu coeficient redus de alungire

6.11.1998

  

128.

SR EN 1938:2011

CEN

EN 1938:2010

Protecţia individuală a ochilor. Ochelari-mască pentru utilizatorii de motociclete şi motorete

9.07.2011

SR EN 1938:2004

Nota 2.1

Data depăşită (9.07.2011)

129.

SR EN ISO 4869-2:1997

SR EN ISO 4869-2:1997/AC:2007

CEN

EN ISO 4869-2:1995

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Partea 2: Estimarea nivelurilor de presiune acustică ponderate A în cazul utilizării protectorilor individuali împotriva zgomotului

15.05.1996

  

130.

SR EN ISO 4869-3:2007

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Partea 3: Măsurarea pierderii prin inserţie a antifoanelor externe utilizând un dispozitiv de încercare acustică

8.03.2008

SR EN 24869-3:1997

Dată depăşită (8.03.2008)

131.

SR EN ISO 6529:2003

CEN

EN ISO 6529:2001

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva produselor chimice. Determinarea rezistenţei la permeaţia lichidelor şi gazelor a materialelor utilizate pentru confecţionarea îmbrăcămintei de protecţie

6.10.2005

SR EN 369:1997

Dată depăşită (6.10.2005)

132.

SR EN ISO 6530:2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva substanţelor chimice lichide. Metodă de încercare a rezistenţei materialelor la penetrarea de către lichide

6.10.2005

SR EN 368:1997

Dată depăşită (6.10.2005)

133.

SR EN ISO 6942:2003

CEN

EN ISO 6942:2002

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi a focului. Metodă de încercare: Evaluarea materialelor şi a ansamblurilor de materiale expuse la o sursă de căldură radiantă

28.08.2003

SR EN 366:1998

Dată depăşită (28.08.2003)

134.

SR EN ISO 9185:2007

CEN

EN ISO 9185:2007

Îmbrăcăminte de protecţie. Evaluarea rezistenţei materialelor la împroşcarea cu metal topit

8.03.2008

SR EN 373:2003

Dată depăşită (8.03.2008)

135.

SR EN ISO 10256:2004

CEN

EN ISO 10256:2003

Protecţie pentru cap şi faţă pentru utilizare la hochei pe gheaţă

6.10.2005

SR EN 967:2004

Dată depăşită (6.10.2005)

136.

SR EN ISO 10819:2013

CEN

EN ISO 10819:2013

Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mână-braţ. Măsurarea şi evaluarea factorului de transmitere a vibraţiilor de la mănuşă la palmă

13.12.2013

SR EN ISO 10819:2002

31.01.2014

137.

SR EN ISO 10862:2009

CEN

EN ISO 10862:2009

Nave mici. Sistem de eliberare rapidă pentru harnaşamente de trapeză (ISO 10862:2009)

6.05.2010

  

138.

SR EN ISO 11611:2008

CEN

EN ISO 11611:2007

Îmbrăcăminte de protecţie utilizată la activităţi de sudură şi tehnici conexe

8.03.2008

SR EN 470-1:1999

Dată depăşită (30.04.2008)

139.

SR EN ISO 11612:2009

CEN

EN ISO 11612:2008

Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi a flăcărilor (ISO 11612:2008)

5.06.2009

SR EN 531:1997

Nota 2.1

Dată depăşită (5.06.2009)

140.

SR EN 12083:2003

SR EN 12083/AC:2003

CEN

EN 12083:1998

EN 12083:1998/AC:2000

Aparate de protecţie respiratorie. Filtre cu furtunuri respiratorii (filtre nemontate pe mască). Filtre împotriva particulelor, filtre împotriva gazelor şi filtre combinate. Cerinţe, încercări, marcare

4.07.2000

  

141.

SR EN ISO 12127-2:2008

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi a focului. Determinare transmisie termică de contact prin îmbrăcămintea de protecţie sau materialele sale constituente. Partea 2: Metodă de încercare care utilizează transmisia termică de contact produsă de mici cilindri picurători

8.03.2008

  

142.

SR EN 12270:2003

CEN

EN 12270:1998

Echipament pentru alpinism şi escaladare. Pioleţi. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

16.03.2000

  

143.

SR EN 12275:2013

CEN

EN ISO 12275:2013

Echipament pentru alpinism şi escaladă. Piese de legătură. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

13.12.2013

SR EN 12275:2003

13.12.2013

144.

SR EN 12276:2003

SR EN 12276:2003/AC:2003

CEN

EN 12276:1998

EN 12276:1998/AC:2000

Echipament de alpinism şi escaladă. Ancore mecanice. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

24.02.2001

  

145.

SR EN 12277:2007

CEN

EN 12277:2007

Echipament de alpinism şi escaladare. Centură complexă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

23.11.2007

SR EN 12277:2003

Dată depăşită (23.11.2007)

146.

SR EN 12278:2007

CEN

EN 12278:2007

Echipament de alpinism şi escaladare. Scripeţi. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

23.11.2007

SR EN 12278:2003

Dată depăşită (30.11.2007)

147.

SR EN ISO 12311:2014

 

EN ISO 12311:2013

Echipament individual de protecţie. Metode de încercare pentru ochelari de soare şi echipamente asociate (ISO 12311:2013)

31.12.2013

  

148.

SR EN ISO 12312-1:2014

 

EN ISO 12312-1:2013

Protecţie ochi şi faţă. Ochelari de soare şi articole asociate. Partea 1: Ochelari de soare pentru uz general (ISO 12312-1:2013)

31.12.2013

SR EN 1836+A1:2008

28.02.2014

149.

SR EN ISO 12401:2010

CEN

EN ISO 12401:2009

Nave mici. Centuri de securitate şi suporturi de asigurare pentru punte. Cerinţe de securitate şi metode de încercare (ISO 12401:2009)

6.05.2010

SR EN 1095:2004

Nota 2.1

Dată depăşită (6.05.2010)

150.

SR EN ISO 12402-2:2007

SR EN ISO 12402-2:2007/A1:2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

Echipament individual de plutire. Partea 2: Veste de salvare, nivel de performanţă 275. Cerinţe de securitate

21.12.2006

9.07.2011

SR EN 399:2002

Nota 3

Dată depăşită (31.03.2007)

Dată depăşită (9.07.2011)

151.

SR EN ISO 12402-3:2007

SR EN ISO 12402-3:2007/A1:2010

CEN

EN ISO 12402-3:2006

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

Echipament individual de plutire. Partea 3: Veste de salvare, nivel de performanţă 150. Cerinţe de securitate

21.12.2006

9.07.2011

SR EN 396:2002

Nota 3

Dată depăşită (31.03.2007)

Dată depăşită (9.07.2011)

152.

SR EN ISO 12402-4:2007

SR EN ISO 12402-4:2007/A1:2010

CEN

EN ISO 12402-4:2006

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

Echipament individual de plutire. Partea 4: Veste de salvare, nivel de performanţă 100. Cerinţe de securitate

21.12.2006

9.07.2011

SR EN 395:2001

Nota 3

Dată depăşită (31.03.2007)

Dată depăşită (9.07.2011)

153.

SR EN ISO 12402-5:2007

SR EN ISO 12402-5:2007/A1:2010

SR EN ISO 12402-5:2007/AC:2007

CEN

EN ISO 12402-5:2006

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

Echipament individual de plutire. Partea 5: Echipament ajutător pentru plutire (nivel 50). Cerinţe de securitate

21.12.2006

9.07.2011

SR EN 393:2002

Nota 3

Dată depăşită (31.03.2007)

Dată depăşită (9.07.2011)

154.

SR EN ISO 12402-6:2007

SR EN ISO 12402-6 2007/A1:2010

CEN

EN ISO 12402-6:2006

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

Echipament individual de plutire. Partea 6: Veste de salvare şi echipament ajutător de plutire pentru utilizări speciale. Cerinţe de securitate şi metode de încercare complementare

21.12.2006

9.07.2011

Nota 3

Dată depăşită (9.07.2011)

155.

SR EN ISO 12402-8:2006

SR EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

Echipament individual de plutire. Partea 8: Accesorii. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

2.08.2006

11.11.2011

SR EN 394:2002

Nota 3

Dată depăşită (31.08.2006)

Dată depăşită (11.11.2011)

156.

SR EN ISO 12402-9:2007

SR EN ISO 12402-9:2007/A1:2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

Echipament individual de plutire. Partea 9: Metode de încercare

21.12.2006

11.11.2011

Nota 3

Dată depăşită (11.11.2011)

157.

SR EN ISO 12402-10:2006

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Echipament individual de plutire. Partea 10: Alegerea şi aplicaţiile echipamentului individual de plutire şi ale altor echipamente relevante

2.08.2006

  

158.

SR EN 12477:2003

SR EN 12477:2003/A1:2005

CEN

EN 12477:2001

EN 12477:2001/A1:2005

Mănuşi de protecţie pentru sudori

10.08.2002

6.10.2005

Nota 3

Dată depăşită (31.12.2005)

159.

SR EN 12492:2012

CEN

EN 12492:2012

Echipament de alpinism şi escaladare. Căşti pentru alpinişti. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

20.12.2012

SR EN 12492:2003

30.04.2013

160.

SR EN 12628:2003

SR EN 12628:2003/AC:2003

CEN

EN 12628:1999

EN 12628:1999/AC:2000

Accesorii de plonjare. Echipamente combinate ajutătoare pentru plutire şi salvare. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare

4.07.2000

  

161.

SR EN 12841:2007

CEN

EN 12841:2006

Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Sistem de acces cu corzi. Dispozitive de reglare a corzii

21.12.2006

  

162.

SR EN 12941:2004

SR EN 12941:2004/A1:2004

SR EN 12941:2004/A2:2009

CEN

EN 12941:1998

EN 12941:1998/A1:2003

EN 12941:1998/A2:2008

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu cască sau cagulă. Cerinţe, încercări, marcare

4.06.1999

6.10.2005

5.06.2009

Nota 3

Nota 3

Dată depăşită (4.06.1999)

Dată depăşită (6.10.2005)

Dată depăşită (5.06.2009)

163.

SR EN 12942:2004

SR EN 12942:2004/A1:2004

SR EN 12942:2004/A2:2009

CEN

EN 12942:1998

EN 12942:1998/A1:2002

EN 12942:1998/A2:2008

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu măşti complete, semimăşti sau sferturi de mască. Cerinţe, încercări, marcare

4.06.1999

28.08.2003

5.06.2009

Nota 3

Nota 3

Dată depăşită (4.06.1999)

Dată depăşită (28.08.2003)

Dată depăşită (5.06.2009)

164.

SR EN 13034+A1:2010

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie chimică care prezintă o protecţie limitată împotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 şi tip PB [6])

6.10.2005

SR EN 13034:2005

Nota 2.1

Dată depăşită (6.05.2010)

165.

SR EN 13061:2010

CEN

EN 13061:2009

Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori de tibie pentru jucătorii de fotbal. Cerinţe şi metode de încercare

6.05.2010

SR EN 13061:2003

Nota 2.1

Dată depăşită (6.05.2010)

166.

SR EN 13087-1:2003

SR EN 13087-1:2003/A1:2003

CEN

EN 13087-1:2000

EN 13087-1:2000/A1:2001

Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 1: Condiţii şi condiţionare

10.08.2002

10.08.2002

Nota 3

Dată depăşită (10.08.2002)

167.

SR EN 13087-2:2012

CEN

EN 13087-2:2012

Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 2: Absorbţia şocurilor

 

SR EN 13087-2:2003

30.04.2013

168.

SR EN 13087-3:2003

SR EN 13087-3:2003/A1:2003

CEN

EN 13087-3:2000

EN 13087-3:2000/A1:2001

Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 3: Rezistenţa la penetraţie

10.08.2002

10.08.2002

Nota 3

Dată depăşită (10.08.2002)

169.

SR EN 13087-4:2012

CEN

EN 13087-4:2012

Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 4: Eficienţa sistemului de retenţie

20.12.2012

SR EN 13087-4:2003

30.04.2013

170.

SR EN 13087-5:2012

CEN

EN 13087-5:2012

Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 5: Rezistenţa sistemului de retenţie

20.12.2012

SR EN 13087-5:2003

30.04.2013

171.

SR EN 13087-6:2012

CEN

EN 13087-6:2012

Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 6: Câmp vizual

20.12.2012

SR EN 13087-6:2003

30.04.2013

172.

SR EN 13087-7:2003

SR EN 13087-7:2003/A1:2003

CEN

EN 13087-7:2000

EN 13087-7:2000/A1:2001

Căşti de protecţie. Metodă de încercare. Partea 7: Rezistenţă la flacără

10.08.2002

10.08.2002

Nota 3

Dată depăşită (10.08.2002)

173.

SR EN 13087-8:2003

SR EN 13087-8:2003/A1:2005

CEN

EN 13087-8:2000

EN 13087-8:2000/A1:2005

Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 8: Proprietăţi electrice

21.12.2001

6.10.2005

Nota 3

Dată depăşită (6.10.2005)

174.

SR EN 13087-10:2012

CEN

EN 13087-10:2012

Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 10: Rezistenţă la căldură radiantă

20.12.2012

SR EN 13087-10:2003

30.04.2013

175.

SR EN 13089:2011

CEN

EN 13089:2011

Echipament de alpinism şi escaladare. Instrumente pentru gheaţă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

9.07.2011

  

176.

SR EN 13138-1:2009

CEN

EN 13138-1:2008

Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învăţarea înotului. Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive ajutătoare la plutire purtate pe corp

5.06.2009

SR EN 13138-1:2004

Nota 2.1

Dată depăşită (5.06.2009)

177.

SR EN 13158:2009

CEN

EN 13158:2009

Îmbrăcăminte de protecţie. Haine, veste de protecţie şi protectori ai umerilor pentru călăreţi. Cerinţe şi metode de încercare

6.05.2010

SR EN 13158:2004

Nota 2.1

Dată depăşită (6.05.2010)

178.

SR EN 13178:2003

CEN

EN 13178:2000

Protecţie individuală a ochilor. Protectori ai ochilor destinaţi utilizatorilor de snowmobile

21.12.2001

  

179.

SR EN 13274-1:2003

CEN

EN 13274-1:2001

Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea fugii spre interior şi a fugii totale spre interior

21.12.2001

  

180.

SR EN 13274-2:2003

CEN

EN 13274-2:2001

Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 2: Încercări practice de performanţă

21.12.2001

  

181.

SR EN 13274-3:2003

CEN

EN 13274-3:2001

Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 3: Determinarea rezistenţei respiratorii

10.08.2002

  

182.

SR EN 13274-4:2003

CEN

EN 13274-4:2001

Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 4: Încercări la flacără

10.08.2002

  

183.

SR EN 13274-5:2003

CEN

EN 13274-5:2001

Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 5: Condiţii climatice

21.12.2001

  

184.

SR EN 13274-6:2003

CEN

EN 13274-6:2001

Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea conţinutului de dioxid de carbon în aerul inhalat

10.08.2002

  

185.

SR EN 13274-7:2008

CEN

EN 13274-7:2008

Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 7: Determinarea penetraţiei filtrelor de particule

20.06.2008

SR EN 13274-7:2003

Dată depăşită (31.07.2008)

186.

SR EN 13274-8:2003

CEN

EN 13274-8:2002

Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea colmatării cu pulbere de dolomită

28.08.2003

  

187.

SR EN 13277-1:2004

CEN

EN 13277-1:2000

Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare generale

24.02.2001

  

188.

SR EN 13277-2:2004

CEN

EN 13277-2:2000

Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare suplimentare referitoare la protectori pentru genunchi, protectori de tibie şi protectori de antebraţ

24.02.2001

  

189.

SR EN 13277-3:2004

SR EN 13277-3:2004/A1:2007

CEN

EN 13277-3:2000

EN 13277-3:2000/A1:2007

Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare suplimentare pentru protectori ai bustului

24.02.2001

23.11.2007

 

Dată depăşită (31.12.2007)

190.

SR EN 13277-4:2003

SR EN 13277-4:2003/A1:2007

CEN

EN 13277-4:2001

EN 13277-4:2001/A1:2007

Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 4: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare privind protectori ai capului

10.08.2002

23.11.2007

Nota 3

Dată depăşită (31.12.2007)

191.

SR EN 13277-5:2003

CEN

EN 13277-5:2002

Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 5: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare pentru protectorii genitali şi protectorii abdominali

10.08.2002

  

192.

SR EN 13277-6:2004

CEN

EN 13277-6:2003

Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 6: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare pentru protectori de piept pentru femei

21.02.2004

  

193.

SR EN 13277-7:2009

CEN

EN 13277-7:2009

Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 7: Cerinţe şi metode de încercare complementare pentru protectori de mână şi picior

6.05.2010

  

194.

SR EN ISO 13287:2013

CEN

EN ISO 13287:2012

Echipament de protecţie individuală, încălţăminte. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la alunecare

13.03.2013

SR EN ISO 13287:2008

Dată depăşită (30.04.2013)

195.

SR EN 13356:2003

CEN

EN 13356:2001

Accesorii de vizualizare pentru uz neprofesional. Metode de încercare şi cerinţe

21.12.2001

  

196.

SR EN 13484:2012

CEN

EN 13484:2012

Căşti pentru utilizatorii de săniuţe

20.12.2012

SR EN 13484:2003

30.04.2013

197.

SR EN 13546+A1:2007

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori ai mâinii, braţului, pieptului, abdomenului, gambei, piciorului şi organelor genitale pentru portarii de hochei pe iarbă şi protectori ai tibiei pentru jucătorii de hochei pe iarbă. Cerinţe şi metode de încercare

23.11.2007

SR EN 13546:2003

Nota 2.1

Dată depăşită (31.12.2007)

198.

SR EN 13567+A1:2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori ai mâinii, braţului, pieptului, abdomenului, gambei, organelor genitale şi feţei pentru scrimeri. Cerinţe şi metode de încercare

23.11.2007

SR EN 13567:2003

Nota 2.1

Dată depăşită (31.12.2007)

199.

SR EN 13594:2003

CEN

EN 13594:2002

Mănuşi de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Cerinţe şi metode de încercare

28.08.2003

  

200.

SR EN 13595-1:2003

CEN

EN 13595-1:2002

Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 1: Cerinţe generale

28.08.2003

  

201.

SR EN 13595-2:2003

CEN

EN 13595-2:2002

Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 2: Metoda de încercare pentru determinarea rezistenţei la abraziune prin impact

28.08.2003

  

202.

SR EN 13595-3:2003

CEN

EN 13595-3:2002:

Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 3: Metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la plesnire

28.08.2003

  

203.

SR EN 13595-4:2003

CEN

EN 13595-4:2002

Îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti, Haine, pantaloni şi combinezoane sau combinaţii din două piese. Partea 4: Metoda de încercare pentru determinarea rezistenţei la tăiere prin impact

28.08.2003

  

204.

SR EN 13634:2011

CEN

EN 13634:2010

Încălţăminte de protecţie pentru motociclişti, Cerinţe şi metode de încercare

9.07.2011

SR EN 13634:2004

Nota 2.1

Dată depăşită (9.07.2011)

205.

SR EN ISO 13688:2013

 

EN ISO 13688:2013

Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale

13.12.2013

SR EN 340:2004

31.01.2014

206.

SR EN 13781:2012

CEN

EN 13781:2012

Căşti de protecţie pentru conducătorii şi pasagerii snowmobilelor şi boburilor

20.12.2012

SR EN 13781:2003

30.04.2013

207.

SR EN 13794:2003

CEN

EN 13794:2002

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante, autonome, cu circuit închis pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare

28.08.2003

SR EN 1061:2003; SR EN 400:2003; SR EN 401:2003

Dată depăşită (28.08.2003)

208.

SR EN 13819-1:2004

CEN

EN 13819-1:2002

Protectori individuali împotriva zgomotului, încercare. Partea 1: Metode de încercări fizice

28.08.2003

  

209.

SR EN 13819-2:2004

CEN

EN 13819-2:2002

Protectori individuali împotriva zgomotului. Încercare. Partea 2: Metode de încercări acustice

28.08.2003

  

210.

SR EN 13832-1:2007

CEN

EN 13832-1:2006

Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 1: Terminologie şi metode de încercare

21.12.2006

  

211.

SR EN 13832-2:2007

CEN

EN 13832-2:2006

Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 2: Cerinţe pentru încălţămintea rezistentă la produse chimice în condiţii de laborator

21.12.2006

  

212.

SR EN 13832-3:2007

CEN

EN 13832-3:2006

Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 3: Cerinţe pentru încălţămintea de protecţie cu rezistenţă mare la produse chimice în condiţii de laborator

21.12.2006

  

213.

SR EN 13911:2004

CEN

EN 13911:2004

Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe şi metode de încercare pentru cagule de protecţie împotriva focului, pentru pompieri

6.10.2005

  

214.

SR EN 13921:2007

CEN

EN 13921:2007

Echipament individual de protecţie. Principii ergonomice

23.11.2007

  

215.

SR EN 13949:2003

CEN

EN 13949:2003

Echipament respirator. Aparate de scufundare autonome cu circuit deschis pentru utilizare cu nitrox şi oxigen comprimat. Cerinţe, încercare, marcare

21.02.2004

  

216.

SR EN ISO 13982-1:2005

SR EN ISO 13982-1:2005/A1:2011

CEN

EN ISO 13982-1:2004

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 1: Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie împotriva substanţelor chimice, care asigură protecţie întregului corp împotriva particulelor solide transportate de aer (îmbrăcăminte tip 5)

6.10.2005

9.07.2011

Nota 3

Dată depăşită (9.07.2011)

217.

SR EN ISO 13982-2:2005

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 2: Metoda de încercare pentru determinarea fugii spre interiorul costumului a aerosolilor de particule fine

6.10.2005

  

218.

SR EN ISO 13995:2003

CEN

EN ISO 13995:2000

Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Metoda de încercare pentru determinarea rezistenţei la perforare şi sfâşiere dinamică

6.10.2005

  

219.

SR EN ISO 13997:2003

SR EN ISO 13997:2003/AC:2004

CEN

EN ISO 13997:1999

EN ISO 13997:1999/AC:2000

Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Determinarea rezistenţei materialelor la tăiere cu obiecte tăioase

4.07.2000

  

220.

SR EN ISO 13998:2003

CEN

EN ISO 13998:2003

Îmbrăcăminte de protecţie. Şorţuri, pantaloni şi haine de protecţie împotriva tăierilor şi loviturilor cuţitului de mână

28.08.2003

SR EN 412:2003

Dată depăşită (28.08.2003)

221.

SR EN 14021:2004

CEN

EN 14021:2003

Apărători împotriva impactului cu pietre pentru motociclism pe teren accidentat destinate a proteja motocicliştii de pietre şi alte obiecte mici. Cerinţe şi metode de încercare

6 10.2005

  

222.

SR EN 14052+A1:2013

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Căşti de protecţie de înaltă performanţă pentru industrie

20.12.2012

SR EN 14052:2012

Dată depăşită (30.04.2013)

223.

SR EN 14058:2004

CEN

EN 14058:2004

Îmbrăcăminte de protecţie. Articole de îmbrăcăminte de protecţie utilizate în medii cu temperaturi scăzute

6.10.2005

  

224.

SR EN ISO 14116:2008

SR EN ISO 14116:2008/AC:2010

CEN

EN ISO 14116:2008

EN ISO 14116:2008/AC:2009

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării (ISO 14116:2008)

28.01.2009

SR EN 533:2003

Nota 2.1

Dată depăşită (28.01.2009)

225.

SR EN 14120+A1:2007

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori pentru încheietura mâinii, palmă, genunchi şi cot pentru utilizatorii de echipament de sport cu role. Cerinţe şi metode de încercare

23.11.2007

SR EN 14120:2003

Nota 2.1

Dată depăşită (31.12.2007)

226.

SR EN 14126:2004

SR EN 14126:2004/AC:2005

CEN

EN 14126:2003

EN 14126:2003/AC:2004

Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi

6.10.2005

  

227.

SR EN 14143:2013

CEN

EN 14143:2013

Echipament respirator. Aparate de scufundare autonome cu circuit închis

13.12.2013

SR EN 14143:2004

31.01.2014

228.

SR EN 14225-1:2005

CEN

EN 14225-1:2005

Îmbrăcăminte pentru scufundare. Costume Izoterme. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare

6.10.2005

  

229.

SR EN 14225-2:2005

CEN

EN 14225-2:2005

Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 2: Costume etanşe. Cerinţe şi metode de încercare

6.10.2005

  

230.

SR EN 14225-3:2005

CEN

EN 14225-3:2005

Îmbrăcăminte pentru scufundare, Partea 3: Îmbrăcăminte cu sisteme active de încălzire sau de răcire (ansambluri). Cerinţe şi metode de încercare

6.10.2005

  

231.

SR EN 14225-4:2005

CEN

EN 14225-4:2005

Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 4: Îmbrăcăminte pentru scufundare la presiune atmosferică. Cerinţe referitoare la factorul uman şi metode de încercare

6.10.2005

  

232.

SR EN 14325:2004

CEN

EN 14325:2004

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Metode de încercare şi clasificarea performanţelor materialelor, cusăturilor, legăturilor şi ansamblurilor îmbrăcămintei de protecţie chimică

6 10.2005

  

233.

SR EN 14328:2005

CEN

EN 14328:2005

Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi şi protectori ai braţelor împotriva tăierilor cu cuţite electrice. Cerinţe şi metode de încercare

6.10.2005

  

234.

SR EN 14360:2004

CEN

EN 14360:2004

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva ploii. Metodă de încercare pentru îmbrăcăminte de gata. Impact la precipitaţii puternice

6 10.2005

  

235.

SR EN 14387+A1:2008

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Aparate de protecţie respiratorie. Filtre împotriva gazelor şi filtre combinate. Cerinţe, încercări, marcare

20.06.2008

SR EN 14387:2004

Dată depăşită (31.07.2008)

236.

SR EN 14404+A1:2010

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Echipament individual de protecţie. Protecţia genunchiului pentru lucrări în genunchi

6.10.2005

SR EN 14404:2005

Nota 2.1

Dată depăşită (31.07.2010)

237.

SR EN 14435:2005

CEN

EN 14435:2004

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat cu semimască proiectate exclusiv pentru utilizare la presiune pozitivă. Cerinţe, încercări, marcare

6.10.2005

  

238.

SR EN 14458:2005

CEN

EN 14458:2004

Echipamente de protecţie a ochilor. Ecrane faciale şi viziere pentru căşti pentru pompieri şi de protecţie de înaltă performanţă pentru industrie, utilizate de pompieri, serviciile de ambulanţă şi de urgenţă

6.10.2005

  

239.

SR EN ISO 14460:2003

SR EN ISO 14460:2003/A1:2003

SR EN ISO 14460:2003/AC:2003

CEN

EN ISO 14460:1999

EN ISO 14460:1999/A1:2002

EN ISO 14460:1999/AC:1999

Protecţie împotriva căldurii şi focului. Îmbrăcăminte de protecţie pentru piloţii de automobile. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare

16.03.2000

10.08.2002

 

Dată depăşită (30.09.2002)

240.

SR EN 14529:2006

CEN

EN 14529:2005

Aparate de protecţie respiratorie - Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu semimască cu supapă la cerere la prima inspiraţie, cu presiune pozitivă, numai pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare

19.04.2006

  

241.

SR EN 14593-1:2005

CEN

EN 14593-1:2005

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu aducţie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 1: Aparat cu mască completă. Cerinţe, încercări, marcare

6.10.2005

SR EN 139:2002

Dată depăşită (2.12.2005)

242.

SR EN 14593-2:2005

SR EN 14593-2:2005/AC:2006

CEN

EN 14593-2:2005

EN 14593-2:2005/AC:2005

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 2: Aparat cu semimască cu presiune pozitivă. Cerinţe, încercări, marcare

6.10.2005

SR EN 139:2002

Dată depăşită (2.12.2005)

243.

SR EN 14594:2005

SR EN 14594:2005/AC:2006

CEN

EN 14594:2005

EN 14594:2005/AC:2005

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer comprimat cu debit continuu. Cerinţe, încercări, marcare

6.10.2005

SR EN 139:2002; SR EN 270:2003; SR EN 271:1998; SR EN 1835:2004; SR EN 12419:2003

Dată depăşită (2.12.2005)

244.

SR EN 14605+A1:2010

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice lichide. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanşe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează numai anumite părţi ale corpului (Tip PB[3] şi Tip PB[4])

6.10.2005

SR EN 14605:2005

Dată depăşită (6.10.2005)

245.

SR EN 14786:2006

CEN

EN 14786:2006

Îmbrăcăminte de protecţie. Determinarea rezistenţei la penetrarea de către substanţe chimice pulverizate, emulsii şi dispersii, încercare la pulverizare

21.12.2006

  

246.

SR EN ISO 14877:2003

CEN

EN ISO 14877:2002

Îmbrăcăminte de protecţie pentru operaţii de proiectare a abrazivilor granulari

28.08.2003

  

247.

SR EN ISO 15025:2003

CEN

EN ISO 15025:2002

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Metoda de încercare pentru propagarea-limită a flăcării

28.08.2003

SR EN 532:1997

Dată depăşită (28.08.2003)

248.

SR EN ISO 15027-1:2013

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 1: Costume purtate permanent, cerinţe care includ securitatea

13.03.2013

SR EN ISO 15027-1:2003

Nota 2.1

31.05.2013

249.

SR EN ISO 15027-2:2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 2: Costume purtate în caz de urgenţă, cerinţe care includ securitatea

13.03.2013

SR EN ISO 15027-2:2003

Nota 2.1

31.05.2013

250.

SR EN ISO 15027-3:2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 3: Metode de încercare

13.03.2013

SR EN ISO 15027-3:2003

Nota 2.1

31.05.2013

251.

SR EN 15090:2012

CEN

EN 15090:2012

Încălţăminte pentru pompieri

20.12.2012

SR EN 15090:2007

30.04.2013

252.

SR EN 15151-1:2013

CEN

EN 15151-1:2012

Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitive de frânare. Partea 1: Dispozitive de frânare cu blocare asistată manual, cerinţe de securitate şi metode de încercare

20.12.2012

  

253.

SR EN 15333-1:2008

SR EN 15333-1:2008/AC:2010

CEN

EN 15333-1:2008

EN 15333-1:2008/AC:2009

Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 1: Aparat la cerere

20.06.2008

  

254.

SR EN 15333-2:2009

CEN

EN 15333-2:2009

Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 2: Aparate cu debit continuu

6.05.2019

  

255.

SR EN 15613:2009

CEN

EN 15613:2008

Genunchiere şi cotiere de protecţie pentru sporturi de sală. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

5.06.2009

  

256.

SR EN 15614:2007

CEN

EN 15614:2007

Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Metode de încercare de laborator şi cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea purtată în timpul luptei contra focului în spaţii naturale deschise

23.11.2007

  

257.

SR EN ISO 15831:2004

CEN

EN ISO 15831:2004

Îmbrăcăminte. Efecte fiziologice. Măsurarea izolaţiei termice cu ajutorul unui manechin termic

6.10.2005

  

258.

SR EN 16027:2012

CEN

EN 16027:2011

Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi cu efect de protecţie pentru portarii echipelor de fotbal

16.02.2012

  

259.

SR EN ISO 17249:2005

SR EN ISO 17249:2005/A1:2007

CEN

EN ISO 17249:2004

EN ISO 17249:2004/A1:2007

Încălţăminte de securitate rezistentă la tăiere cu ferăstrău cu lanţ

6.10.2005

23.11.2007

Nota 3

Dată depăşită (23.11.2007)

260.

SR EN ISO 17491-3:2009

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 3: Determinarea rezistenţei la penetrare cu jet de lichid (încercare la jet) (ISO 17491-3:2008)

28.01.2009

SR EN 463:2002

Nota 2.1

Dată depăşită (28.02.2009)

261.

SR EN ISO 17491-4:2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 4: Determinarea rezistenţei prin pulverizarea unui lichid (încercare la ceată) (ISO 17491-4:2008)

28.01.2009

SR EN 468:2002

Nota 2.1

Dată depăşită (28.02.2009)

262.

SR EN ISO 20344:2012

CEN

EN ISO 20344:2011

Echipament individual de protecţie, Metode de încercare pentru încălţăminte

16.02.2012

SR EN ISO 20344:2004

Nota 2.1

Dată depăşită (30.06.2012)

Dată depăşită (31.03.2008)

263.

SR EN ISO 20345:2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Echipament individual de protecţie, încălţăminte de securitate

16.02.2012

SR EN ISO 20345:2004

Nota 2.1

Dată depăşită (30.06.2013)

264.

SR EN ISO 20346:2005

SR EN ISO 20346:2005/AC:2007

SR EN ISO 20346:2005/A1:2008

CEN

EN ISO 20346:2004

EN ISO 20346:2004/AC:2007

EN ISO 20346:2004/A1:2007

Echipament individual de protecţie, încălţăminte de protecţie. Echipament individual de protecţie, încălţăminte de protecţie. Amendamentul 1

6.10.2005

8.03.2008

SR EN 346:1996; SR EN 346-2:2002

Nota 3

Dată depăşită (6.10.2005)

Dată depăşită (31.03.2008)

265.

SR EN ISO 20347:2012

CEN

EN ISO 20347:2012

Echipament individual de protecţie, încălţăminte de lucru

20.12.2012

SR EN ISO 20347:2004

30.04.2013

266.

SR EN ISO 20349:2011

CEN

EN ISO 29349:2010

Echipament individual de protecţie, încălţăminte de protecţie împotriva riscurilor termice şi proiecţiilor de metal topit aşa cum sunt întâlnite în topitorii şi în operaţiile de sudură. Cerinţe şi metode de încercare (ISO 20349:2010)

9.07.2011

  

267.

SR EN ISO 20471:2013

 

EN ISO 20471:2013

Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare şi cerinţe (ISO 20471:2013)

28.06.2013

SR EN 471+A1:2008

Nota 2.1

30.09.2013

268.

SR EN 24869-1:1998

CEN

EN 24869-1:1992

Acustică, Protectori individuali împotriva zgomotului. Metoda subiectivă de măsurare a atenuării acustice

16.12.1994

  

269.

SR EN 50286:2003

SR EN 50286:2003/AC:2012

Cenelec

EN 50286:1999

EN 50286.1999/AC:2004

Îmbrăcăminte electroizolantă de protecţie pentru instalaţii de joasă tensiune

16.03.2000

  

270.

SR EN 50321:2003

Cenelec

EN 50321:1999

Încălţăminte electroizolantă pentru lucrări în instalaţii de joasă tensiune

16.03.2000

  

271.

SR EN 50365:2003

Cenelec

EN 50365:2002

Căşti electroizolante pentru utilizare în instalaţii de joasă tensiune

10.04.2003

  

272.

SR EN 60743:2003

SR EN 60743:2003/A1:2008

Cenelec

EN 60743:2001

EN 60743:2001/A1:2008

Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, echipamente şi dispozitive

10.04.2003

9.07.2011

Nota 2.1

Nota 3

Dată depăşită (1.12.2004)

Dată depăşită (9.07.2011)

273.

SR EN 60895:2005

Cenelec

EN 60895:2003

Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte conductoare pentru utilizare la tensiuni nominale până la 800 kV în curent alternativ şi +/- 600 kV în curent continuu

6.10.2005

SR EN 60895:2003

Nota 2.1

Dată depăşită (1.07.2006)

274.

SR EN 60903:2005

Cenelec

EN 60903:2003

Lucrări sub tensiune. Mănuşi de material electroizolant

6.10.2005

SR EN 50237:2003; SR EN 60903:1997; SR EN 60903:1997/A11:2003

Nota 2.1

Dată depăşită (1.07.2006)

275.

SR EN 60984:2003

SR EN 60984:2003/A11:2003

SR EN 60984:2003/A1:2003

Cenelec

EN 60984:1992

EN 60984:1992/A11:1997

EN 60984:1992/A1:2002

Protectori electroizolanţi pentru braţe pentru lucrări sub tensiune

4.06.1999

4.06.1999

10.04.2003

Nota 3

Nota 3

Dată depăşită (4.06.1999)

Dată depăşită (6.10.2005)

Nota 1: În general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii ("dow") stabilită de către organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepţionale, aceasta poate fi diferită.
Nota 2.1: Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are acelaşi domeniu de aplicare ca şi standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.
Nota 2.2: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.
Nota 2.3: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parţial) înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene pentru acele produse sau servicii care cad sub incidenţa domeniului de aplicare a noului standard. Prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene pentru produsele sau serviciile care rămân în acelaşi domeniu de aplicare a standardului (parţial) înlocuit, dar nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.
Nota 3: În cazul amendamentelor, standardul de referinţă este EN CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, şi noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY şi amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.
NOTE:
- Se pot obţine informaţii privind disponibilitatea standardelor fie de la organismul european de standardizare, fie de la organismele naţionale de standardizare, o listă a lor publicându-se în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
- Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN şi Cenelec le publică, de asemenea, în franceză şi germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naţionale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
- Trimiterile la Corrigenda ".../AC:YYYY" se publică numai cu titlu informativ. Un corrigendum elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard şi se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză şi/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european.
- Publicarea referinţelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
- Această listă înlocuieşte toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste.
- Mai multe informaţii privind standardele armonizate şi alte standarde europene se pot găsi pe internet la adresa: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
_______
1Prezenta listă conţine standardele române care adoptă standarde europene publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 364 din 13 decembrie 2013, prin Comunicarea Comisiei Europene în cadrul implementării Directivei 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele individuale de protecţie.
2OES: Organismul European de Standardizare:
- CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cen.eu);
- Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cenelec.org);
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis (http://www.etsi.org).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 159 din data de 5 martie 2014