DECRET nr. 638 din 9 octombrie 2012 pentru numirea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 276 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Doamna prof. dr. Pop Monica-Daniela se numeşte în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 4 ani.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 696 din data de 10 octombrie 2012