ORDIN nr. 1138 din 18 septembrie 2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, Cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 141 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 7 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La articolul 2 alineatul (1), sintagma "Trezoreria Operativă Centrală" se înlocuieşte cu sintagma "Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti".
Art. II
Sumele încasate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.45.22.00 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up" deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 8609468, se transferă în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.45.22.00 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up" deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală 8609468.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 715 din data de 23 septembrie 2015