HOTĂRÂRE nr. 1276 din 18 decembrie 2012 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat cu nr. M.F.P. 101.124 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru o parte din imobilul prevăzut la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4
Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXA nr. 1:
DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin U.M. 0608 Constanţa, a cărui valoare de inventar se modifică

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea contabilă actualizată (lei)

Tipul bunului

101.124

8.19.01

45-89

Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

Ministerul Administraţiei şi Internelor - U.M. 0608 Constanţa

Cod unic de identificare (CUI) 7015220

31.595.839,93

imobil

ANEXA nr. 2:
DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin U.M. 0608 Constanţa, a cărui unitate de administrare s-a schimbat

Adresa imobilului

Denumirea imobilului transferat

Codul de clasificare

Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul

Unitatea de administrare la care s-a transmis imobilul

Valoarea contabilă la data preluării

- lei -

Nr. M.F.P.

Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

45-89

8.19.01

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti)

Cod unic de identificare (CUI) 4192782

Ordonator terţiar de credite U.M. 0608 Constanţa

Cod unic de identificare (CUI) 7015220

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti)

Cod unic de identificare (CUI) 4192782

Ordonator terţiar de credite U.M. 0406 Constanţa

Cod unic de identificare (CUI) 4300582

31.595.839,93

101.124

ANEXA nr. 3:
DATELE DE IDENTIFICARE ale părţii de imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin U.M. 0406 Constanţa, a cărei unitate de administrare s-a schimbat

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul

Unitatea de administrare la care s-a transmis imobilul

Datele de identificare ale părţii de imobil care se predă

Nr. M.F.P.

101.124 (parţial)

8.19.01

45-89

Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti)

Cod unic de identificare (CUI) 4192782

Ordonator terţiar de credite U.M. 0406 Constanţa

Cod unic de identificare (CUI) 4300582

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Poliţiei Române - SATMF

Cod unic de identificare (CUI) 4453144

Ordonator terţiar de credite Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa

Cod unic de identificare (CUI) 4300965

Denumirea: 13-136

Valoarea: 303.268,78 lei

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 897 din data de 28 decembrie 2012