DECRET nr. 517 din 5 iunie 2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 411 din data de 10 iunie 2015