DECIZIE nr. 76 din 21 ianuarie 2013 pentru numirea doamnei Lacziko Eniko Katalin în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Lacziko Eniko Katalin se numeşte în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 21 ianuarie 2013