DECIZIE nr. 3 din 11 decembrie 2015 privind eliberarea unor persoane din funcţia de membru al Comisiei Electorale Centrale, respectiv desemnarea altor persoane ca membri ai Comisiei Electorale Centrale pe locurile rămase vacante
Văzând referatul Comisiei Electorale Centrale privind imposibilitatea realizării cvorumului necesar desfăşurării activităţii şi de luare a deciziilor,
în temeiul art. 613 şi 648 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv al art. 89 şi 97 din Statutul Colegiului Farmaciştilor din România, aprobat prin Decizia Adunării Generale Naţionale a Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului,
Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România decide:
Art. 1
Se eliberează din funcţia de membru al Comisiei Electorale Centrale doamna prof. univ. dr. farm. Victoria Hîrjău şi domnul farmacist Ioan Mut.
Art. 2
Componenţa Comisiei Electorale Centrale prevăzută la art. 3 din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2015 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmaciştilor din România, stabilirea perioadei de organizare a alegerilor la nivelul Colegiului Farmaciştilor din România şi aprobarea Comisiei Electorale Centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 octombrie 2015, se completează cu doamna farmacist Ioana Mateescu şi domnul farmacist Victor Tudoruţ, care au fost aleşi ca noi membri.
Art. 3
Comisia Electorală Centrală prevăzută la art. 3 din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2015 va funcţiona în componenţa rezultată în urma prezentelor modificări şi completări.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România,

Dumitru Lupuliasa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 966 din data de 28 decembrie 2015