LEGE nr. 352 din 18 decembrie 2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
Se aprobă majorarea capitalului deţinut de România în calitate de membru la Corporaţia Financiară Internaţională cu 1.617 acţiuni, în valoare de 1.617.000 dolari S.U.A., în conformitate cu prevederile Rezoluţiei nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectiva a capitalului din 2010 pentru Corporaţia Financiară Internaţională. Capitalul subscris va fi vărsat integral până la data de 27 iunie 2015.
Art. 2
Plata acţiunilor subscrise în conformitate cu prevederile Rezoluţiei nr. 256/2012 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, aferent anului 2015.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 809 din data de 19 decembrie 2013