HOTĂRÂRE nr. 90 din 13 martie 2013 privind modificarea anexei nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în "Proiectul nr. 4 - Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009 pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. II/1 "Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi" la Hotărârea Guvernului nr. 537/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în "Proiectul nr. 4 - Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009 pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 25 mai 2006, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi"
(- Anexa nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2006)
Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - etapa I
Consiliul judeţean Iaşi - etapa II
Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Iaşi - etapa I,
Consiliul Judeţean Iaşi - etapa II
Amplasament: judeţul Iaşi
Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei: (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 31 decembrie 2005; 1 euro = 3,6771 lei), din care:

 

mii lei

106.724*)

construcţii-montaj

 

mii lei

58.947

Capacităţi totale:

   

- închidere depozit Tomeşti, suprafaţa

 

mp

142.125

- depozit nou Tutora, suprafaţa

 

mp

181.683

- staţie compost

 

tone/an

9.720

- staţie sortare

 

tone/an

10.500

- Valoarea investiţiei - etapa I finalizată: (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 31 decembrie 2005; 1 euro = 3,6771 lei), din care:

 

mii lei

58.324

construcţii-montaj

 

mii lei

35.428

- Eşalonarea investiţiei - etapa I

   

Anul I

INV/

C+M

mii lei/

mii lei

3.303

2.006

Anul II

INV/

C+M

mii lei/

mii lei

6.955

4.224

Anul III

INV/

C+M

mii lei/

mii lei

25.230

15.326

Anul IV

INV/

C+M

mii lei/

mii lei

9.205

5.592

Anul V

INV/

C+M

mii lei/

mii lei

13.631

8.280

- Capacităţi etapa I:

   

- depozit nou Tutora, suprafaţa

 

mp

41.683

- staţie compost

 

tone/an

9.720

- staţie sortare

 

tone/an

10.500

Valoarea investiţiei rest de finanţat - etapa II: (inclusiv TVA)
(în preţuri valabile la 31 decembrie 2005; 1 euro = 3,6771 lei), din care:

 

mii lei

48.400

construcţii-montaj

 

mii lei

23.519

- Capacităţi etapa II:

   

- închidere depozit Tomeşti, suprafaţa

 

mp

142.125

- depozit nou Tutora, suprafaţa

 

mp

140.000

- Durata de realizare a investiţiei - total, din care:

 

luni

72

- durata de realizare a investiţiei - etapa I

 

luni

60

- durata de realizare a investiţiei - etapa II

 

luni

12

___
*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
Factori de risc
Încărcarea seismică va fi corespunzătoare perioadei de colţ Tc = 1,0 sec. şi zonelor seismice de calcul "B" şi "C" conform normativului P-100/1992, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face astfel:
a)pentru etapa I de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii;
b)pentru etapa II din fonduri externe nerambursabile postaderare POS Mediu - axa prioritară 2 "Sector managementul deşeurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric", de la bugetul local, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 146 din data de 19 martie 2013