ORDIN nr. 1015 din 5 august 2013 privind modificarea art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.571/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile
Având în vedere necesitatea asigurării fondurilor pentru finanţarea autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile responsabile cu coordonarea şi monitorizarea aplicării standardelor de bază comune stabilite de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei Civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, precum şi cu dezvoltarea, punerea în aplicare şi menţinerea programului naţional de securitate a aviaţiei civile,
În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:
Art. I
1.Alineatul (1) al articolului 5 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.571/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 31 octombrie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Pentru efectuarea fiecărei activităţi de monitorizare a conformităţii, membrii echipei de audit, membrii echipei de inspecţie şi membrii echipei de test beneficiază de o indemnizaţie după cum urmează:
a) 500 de lei net/persoană, în cazul activităţii de audit;
b) 300 de lei net/persoană, în cazul activităţii de inspecţie;
c) 500 de lei net/persoană, în cazul activităţii de test."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2013.
-****-

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 520 din data de 20 august 2013