HOTĂRÂRE nr. 316 din 20 aprilie 2016 privind actualizarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea valorii de inventar şi/sau a codului de clasificare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Csutak Nagy Laszlo

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordine, a căror valoare de inventar şi/sau cod de clasificare se modifică

Nr. crt.

Administratorul Denumirea/CUI

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Valoarea de inventar actuală

(în lei)

1.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

33960

8.27.05

Teren

1.148.397

2.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

152760

8.27.05

Clădire

50.300

3.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

152761

8.27.05

Teren

1.875.100

4.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

153167

8.29.08

Teren

8.213.786

5.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

153211

8.27.05

Teren

32.634

6.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

153212

8.27.05

Teren

8.547

7.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

153437

8.27.05

Teren

5.824

8.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

153438

8.27.05

Clădire

734.600

9.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

153439

8.27.05

Teren

15.274

10.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

153440

8.27.05

Teren

27.528

11.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

153441

8.27.05

Teren

55.988

12.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

153447

8.27.05

Teren PIF Moraviţa

31.080

13.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

153448

8.27.05

Teren PIF Halmeu

148.740

14.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

153568

8.29.08

Clădire

185.000

15.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

153569

8.29.08

Teren

3.335.974

16.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 16277408

153877

8.27.05

Teren

29.304

17.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920

40276

8.29.08

Clădire DSV Alba

17.259.258

18.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920

40277

8.27.04

Clădire CSV - CA I Alba Iulia

9.988

19.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920

97079

8.27.04

Clădire CSA CA Cugir

11.813

20.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920

121226

8.27.04

Clădire CSV CA II Alba Iulia

136.265

21.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920

144885

8.27.04

Clădire CSV CA Sebeş

363.185

22.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920

144886

8.27.04

Clădire CSV CA Teiuş

130.921

23.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920

144888

8.27.04

Clădire CSV CA Câmpeni

751.763

24.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920

153449

8.27.04

Clădire CSVSA Aiud

266.968

25.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba - 5823920

153450

8.27.04

Clădire CSVSA Ocna Mureş

181.050

26.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230

28099

8.29.08

Clădire DSV + teren

704.192

27.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230

28100

8.28.03

Clădire LSV

4.119.833

28.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230

28101

8.28.08

Clădire + 4 garaje

28.719

29.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230

28102

8.28.08

Clădire 5 garaje

42.416

30.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230

28104

8.28.03

Sală necropsie

83.136

31.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230

28134

8.28.12

Loc. medic

70.735

32.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - 4122230

28187

8.27.04

Sală operaţii

2.462

33.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830

28354

8.29.08

Clădire

987.185

34.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830

38662

8.27.07

Adăpost animale

2.599

35.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830

38663

8.28.03

Clădire DSV - laborator sanitar-veterinar

12.358.157

36.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830

38664

8.29.08

Clădire DSV + clădire CSV

2.266.627

37.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830

38711

8.27.04

Clădire a staţiunii control alimente

179.983

38.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830

144884

8.27.04

CSV-C.AL. Buhuşi - clădire dispensar

10.688

39.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830

153451

8.28.13

Rezervor apă

118.636

40.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830

153456

8.28.08

Garaj

155.040

41.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830

153457

8.28.13

Împrejmuire

67.964

42.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău - 4535830

159682

8.25.07

Depozit materiale de laborator

319.084

43.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor - 4348769

37433

8.28.03

Clădire laborator + laborator igienă, laborator necropsie, garaj, PSI

7.149.497

44.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor - 4348769

153462

8.27.07

Coteţ cărămidă

8.930

45.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor - 4348769

153466

8.28.03

Drum interior beton

166.440

46.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor - 4348769

153468

8.28.03

Împrejmuire

251.276

47.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801

37360

8.28.03

Clădire laborator sanitar-veterinar + anexe

3.354.207

48.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801

37361

8.25.07

Adăpost materiale + anexe Bistriţa

4.841

49.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801

99344

8.27.04

Clădire CA Năsăud + garaj

195.602

50.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801

99346

8.29.08

Clădire sediu DSV

2.591.805

51.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801

99348

8.29.08

Casă poartă

156.200

52.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801

99350

8.28.13

Copertină metalică

29.806

53.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801

99351

8.29.08

Utilităţi comune suprafaţă betonată + trotuare

260.346

54.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 4347801

99355

8.27.04

Clădire CSV CA Bistriţa I + anexe

45.331

55.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani - 3860328

27898

8.28.03

Clădire biobază + depozit produse biologice

827.318

56.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani - 3860328

27899

8.28.03

Sediu laborator stat DSV + împrejmuire

4.080.842

57.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani - 3860328

153469

8.27.04

Clădire CSVSA Dorohoi

71.726

58.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani - 3860328

153470

8.27.04

Clădire CSVSA Piaţa Big Botoşani

182.334

59.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126

38631

8.27.04

Clădire Prejmer

63.714

60.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126

38634

8.27.04

Clădire Voila

32.124

61.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126

38641

8.27.04

Clădire Făgăraş

295.206

62.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126

38645

8.27.04

Clădire Bran

326.111

63.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126

38646

8.27.04

Clădire Râşnov

694.890

64.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126

38647

8.29.08

Clădire DSV + LSVS

12.764.451

65.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126

153474

8.25.06

Adăpost ALA

786.177

66.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov - 4523126

153475

8.28.03

Biobază + Garaje autolaborator DSVSA Braşov

1.086.956

67.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău - 4299810

36405

8.28.03

Clădire laborator sanitar-veterinar

2.883.300

68.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău - 4299810

121253

8.28.03

Clădire Biobază

453.600

69.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău - 4299810

153476

8.29.08

Teren

446.170

70.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin - 3227068

26791

8.29.08

DSV Caraş-Severin

4.335.930

71.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin - 3227068

26812

8.27.04

CSV Teregova

109.530

72.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin - 3227068

26815

8.27.04

CSV Bozovici

116.230

73.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin - 3227068

153478

8.27.04

Clădire CSVSA Băile Herculane

126.490

74.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi - 3233116

26902

8.28.03

Laborator sanitar veterinar CSVCA I-II

1.950.222

75.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi - 3233116

99687

8.28.03

Laborator sanitar-veterinar, sediu administrativ DSV

6.367.833

76.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi - 3233116

153477

8.27.04

CSVSA Olteniţa

1.273.691

77.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390

36052

8.29.08

Clădire sediu DSV Cluj-Napoca

17.052.187

78.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390

36139

8.27.04

Clădire dispensar CSV CA Dej

332.953

79.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390

36140

8.27.04

Clădire dispensar CSV CA Gherla

423.258

80.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390

36141

8.27.04

Clădire dispensar CSV CA Cluj I

213.664

81.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390

36142

8.27.04

Clădire dispensar CSV CA Cluj II

188.043

82.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390

121260

8.27.04

Clădire dispensar CSV CA Câmpia Turzii

252.693

83.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj - 4288390

121264

8.27.04

Clădire dispensar CA - Huedin

108.567

84.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa - 4707706

39547

8.28.03

Clădire laborator

7.761.282

85.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa - 4707706

39548

8.27.04

Clădire clinică

6.988.903

86.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa - 4707706

39549

8.29.08

Depozit Palas

654.292

87.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa - 4707706

39571

8.27.04

Dispensar Viile

18.436

88.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa - 4707706

39590

8.27.04

Dispensar Girlita

35.648

89.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa - 4707706

39602

8.27.04

CSV Igienă Mangalia

493.756

90.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa - 4707706

153479

8.27.04

Clădire CSVSA Igienă Costineşti

987.754

91.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna - 4404362

149550

8.29.08

Complex zooveterinar municipiul Sfântu Gheorghe

5.933.884

92.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863

35821

8.27.04

Clădire dispensar

25.900

93.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863

35861

8.27.04

Clădire dispensar

127.600

94.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863

35862

8.28.03

Clădire laborator

3.858.788

95.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863

145123

8.29.08

Sediu DSV Dâmboviţa

1.638.900

96.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863

145124

8.28.03

Biobaza Aninoasa

240.600

97.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa - 4279863

153480

8.29.08

Teren CSVSA Aninoasa

180.100

98.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj - 4711596

39607

8.28.03

Laborator sanitar-veterinar + garaje

10.817.384

99.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117

37737

8.27.04

Clădire dispensar CSV şi anexe

30.461

100.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117

37747

8.29.08

Clădire sediu DSV şi anexe

7.263.701

101.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117

101384

8.27.04

Clădire CSVSA - CA şi Zonală Deva

507.285

102.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117

101385

8.27.04

Clădire CSV + anexe - Sălas

3.227

103.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117

153485

8.27.04

Clădire CSVSA - CA Geoagiu

254.832

104.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117

153486

8.27.04

Clădire CSVSA - CA şi Zonală Orăştie

100.566

105.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara - 4371117

153487

8.27.04

Clădire CSVSA - CA şi Zonală Petroşani

849.802

106.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa - 4231652

34572

8.29.08

DSV Ialomiţa

Clădire cu anexe

11.039.138

107.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa - 4231652

34573

8.27.04

Clădire staţie control alimente

546.001

108.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa - 4231652

34574

8.27.04

Clădire staţie control alimente

659.902

109.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa - 4231652

34575

8.27.04

Clădire staţie control alimente

187.707

110.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa - 4231652

144758

8.27.04

Clădire staţie control alimente II Feteşti

363.948

111.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123

100463

8.27.04

Clădire

36.829

112.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123

100464

8.27.04

Clădire

19.873

113.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123

100468

8.28.03

Clădire

115.190

114.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123

100469

8.28.03

Clădire

82.375

115.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123

100470

8.28.03

Clădire

11.320

116.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123

100471

8.28.03

Clădire

854.948

117.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123

100472

8.28.03

Clădire

2.371.758

118.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123

121617

8.28.03

Clădire sediu filiala Maramureş

1.156.750

119.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123

121618

8.28.03

Clădire

3.085.341

120.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş - 3695123

153489

8.27.04

Clădire control alimente II Baia Mare

395.160

121.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş - 4322726

36966

8.27.04

Clădire disp. + anexe

596.441

122.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ - 2613532

26169

8.29.08

Clădire DSV

2.444.634

123.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ - 2613532

26170

8.28.03

Prelaborator

1.809.240

124.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ - 2613532

26192

8.27.04

CSVSA Piatra-Neamţ

114.400

125.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ - 2613532

105069

8.28.03

Biobază

233.465

126.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ - 2613532

105070

8.29.08

Teren intravilan

574.012

127.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ - 2613532

105077

8.29.08

Împrejmuire

6.635

128.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ - 2613532

153492

8.28.13

Remiză Roman

5.200

129.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410

35997

8.28.03

Clădire laborator şi sediu DSV + magazie I + magazie II şi gard

6.527.573

130.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410

35998

8.27.04

Spaţiu CSVSA Slatina I

175.300

131.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410

145118

8.27.04

Clădire CSVSA Slatina II + magazie

68.500

132.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410

145119

8.29.08

Clădire DSV Olt, centrală termică, staţie clorinare, platformă butan

2.574.761

133.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410

153495

8.27.04

Clădire CSVSA Corabia I

61.900

134.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410

159727

8.27.04

Apartament Caracal

150.300

135.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410

159728

8.27.04

Spaţiu str. Iancu Jianu

20.100

136.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt - 4286410

159729

8.27.04

Spaţiu piaţă corp A

44.000

137.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634

26519

8.27.04

Clădire CSV

174.558

138.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634

26526

8.27.04

Clădire CSV

87.969

139.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634

26540

8.27.04

Clădire CSV + anexe

58.766

140.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634

26550

8.27.04

Clădire CSV

62.286

141.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634

26557

8.29.08

Teren intravilan

12.923

142.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634

26570

8.28.03

Clădire laborator + centrală termică + hidrofor

8.627.275

143.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634

26571

8.29.08

Clădire contabilitate

254.725

144.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634

26573

8.29.08

Pavilion BASPZV + anexe

752.710

145.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634

26574

8.28.12

Locuinţă serviciu; 2 apartamente

218.107

146.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634

26575

8.29.08

Teren intravilan

476.092

147.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare - 4481136

38418

8.28.03

Dispensar veterinar Satu Mare

6.516.000

148.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj - 4291778

36217

8.28.03

Clădire laborator + boxă, extindere laborator, drumuri; drum alei; instalaţie electrică; racord termic; alimentare apă, canalizare, alimentare gaz, împrejmuire

2.913.858

149.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj - 4291778

104865

8.27.04

Clădire dispensar CA + garaj

73.685

150.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj - 4291778

104866

8.27.04

Clădire dispensar CA + CSV zonal

27.493

151.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj - 4291778

107430

8.27.04

Construcţie clădire-sediu filială Sălaj din cadrul ICSMS Satu Mare

411.942

152.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759

39323

8.27.04

Clădire CSV

97.050

153.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759

39332

8.27.04

Clădire CSV

182.576

154.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759

39339

8.29.08

Clădire CSV, clinică veterinară DSV

3.069.885

155.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759

39342

8.28.03

Clădire laborator CSV

3.185.800

156.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759

39344

8.27.04

Clinică veterinară

389.033

157.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759

144920

8.27.04

Clădire CSV CA - apartament

18.884

158.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759

144921

8.27.04

Clădire CSV CA Zimnicea - apartament

3.525

159.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman - 4652759

144922

8.27.04

Clădire CSV CA Videle - apartament

27.697

160.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş - 4250824

35163

8.28.03

Clădire DSV Timiş, laborator sanitar-veterinar

4.722.430

161.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş - 4250824

35169

8.27.04

Clădire CSV control alimente sediu

129.500

162.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş - 4250824

153499

8.25.07

Construcţii speciale, garaje, biobază

9.777.130

163.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş - 4250824

153500

8.29.08

Extindere LSV şi sediu DSVSA

3.048.440

164.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958

27811

8.27.04

CSV dispensar

2.457

165.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958

27812

8.28.03

DSV Tulcea - clădire laborator sanitar-veterinar

10.882.325

166.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958

27814

8.27.04

CSVSA Frigorifer

694.678

167.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958

144896

8.29.08

DSVSA Tulcea - sediu nou

1.828.356

168.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958

144897

8.27.04

CSVSA şi CSV Zonală Dăieni

61.801

169.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958

144898

8.27.04

CSVSA şi CSV Zonală Topolog

35.845

170.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958

144899

8.27.04

CSVSA Babadag

1.151.635

171.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea - 3721958

153501

8.27.04

CSV Zonală Măcin

1.667

172.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui - 7160122

59300

8.28.03

Laborator sanitar-veterinar judeţean - laborat; baracă metal; clădire exper. anim; depoz. garaj; mag. medicamente; platf. gunoi; staţie clorinare

4.812.441

173.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui - 7160122

153514

8.27.04

CSVSA Huşi

54.156

174.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui - 7160122

153515

8.27.04

CSVSA Negreşti

302.098

175.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui - 7160122

153516

8.29.08

Sediu DSVSA

3.541.881

176.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

25994

8.28.12

Locuinţă medic + fântână

171.315

177.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

26002

8.27.04

Clădire CSV - CA

665.896

178.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

26003

8.27.04

Clădire dispensar

673.133

179.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

26005

8.27.04

Clădire dispensar

558.134

180.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

26007

8.28.12

Locuinţă medic + WC

62.214

181.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

26011

8.28.03

Clădire laborator DSV + extindere LSV + garaje

5.600.606

182.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

26012

8.27.04

Clădire dispensar + grajd

719.676

183.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

26013

8.27.04

Clădire dispensar + fântână

137.793

184.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

26016

8.27.04

Clădire CSV

63.737

185.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

26017

8.27.04

Clădire dispensar

636.951

186.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

26019

8.27.04

Clădire CSV CA; Clădire CSV

412.957

187.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

100653

8.27.07

Grajd cal

2.863

188.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

100654

8.27.04

Clădire CCA

55.143

189.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

100655

8.27.04

Clădire CCA

55.143

190.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

100656

8.27.04

Clădire dispensar

42.421

191.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

100659

8.29.08

Teren

48.000

192.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

100660

8.27.03

Fânar lemn

3.513

193.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

144901

8.27.04

Clădire CSV CA Olăneşti

24.745

194.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

153502

8.28.13

Instalaţie gaze CSVSA Bălceşti

8.350

195.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

153503

8.28.03

Gard laborator

33.020

196.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

153504

8.28.13

Instalaţie gaze branşament + instalaţie utilizare

8.119

197.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

153505

8.28.13

Instalaţie gaze CSVSA nr. 1 Râmnicu Vâlcea

6.225

198.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

153506

8.28.13

Instalaţie gaze CSVSA Băbeni

15.450

199.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

153507

8.27.04

Teren Băbeni

1.179

200.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

153511

8.28.13

Instalaţie gaze CSVSA Govora

5.924

201.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea - 2574212

153512

8.27.04

CSVSA Drăgăşani

202.286

202.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea - 4297614

100519

8.29.08

Clădire sediu nou

2.865.322

203.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti - 4266065

35298

8.28.03

Laborator sanitar-veterinar de stat

13.879.131

204.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti - 4266065

35299

8.28.03

Extindere laborator - sanitar veterinar de stat

759.068

205.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti - 4266065

35300

8.29.08

Clădire - sediu

1.160.232

206.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti - 4266065

153519

8.29.08

Anexă arhivă

228.157

207.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov - 9932784

62015

8.27.04

Clădire CSVA

1.172.491

208.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov - 9932784

62019

8.27.04

Clădire CSVA

1.161.445

209.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov - 9932784

121576

8.29.08

Clădire - DSV Ilfov

1.773.364

210.

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov - 9932784

144908

8.27.04

CSVA Măgurele

112.585

211.

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - 4316171

36613

8.28.03

Corp principal IDSA

6.022.221

212.

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - 4316171

36614

8.28.03

Laborator de înaltă securitate şi supraveghere sanitar-veterinară

3.031.567

213.

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - 4316171

36615

8.28.03

Biobază şi ateliere

684.449

214.

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - 4316171

36616

8.25.07

Magazie materiale

10.511

215.

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - 4316171

104434

8.28.03

Pavilion acces IDSA

121.470

216.

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - 4316171

104635

8.29.08

Imobil

196.302

217.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar - 4267214

35516

8.28.03

ICPBMUV - clădiri laborator + anexe

20.955.400

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 341 din data de 4 mai 2016