HOTĂRÂRE nr. 478 din 11 iunie 2014 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (4) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
În anul 2014, stocurile minime pentru ţiţei şi/sau produse petroliere se constituie exclusiv ca stocuri de urgenţă.
Art. 2
Nivelul stocurilor de urgenţă, pentru o pondere minimă de o treime produse petroliere, care trebuie constituit şi menţinut în anul 2014 este de 1.365.244,68 tone ţiţei şi produse petroliere.
Art. 3
Structura sortimentală a stocurilor de urgenţă aferentă ponderii de la art. 2 este prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 4
Nominalizarea operatorilor economici care au obligaţia constituirii şi menţinerii stocurilor de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 5
Defalcarea nivelului şi a structurii sortimentale a stocurilor de urgenţă pe fiecare operator economic este prevăzută în anexa nr. 3*.
______
*- Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată, potrivit legii. Autoritatea competentă notifică fiecărui operator economic nivelul şi structura sortimentală a stocurilor de urgenţă pe care este obligat să le constituie şi să le menţină în condiţiile legii.
Art. 6
Metoda de calcul al nivelului stocului de urgenţă, al structurii sortimentale şi al obligaţiei de stocare pentru operatorii economici nominalizaţi în anexa nr. 2 este prevăzută în anexa nr. 4.
Art. 7
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Maricel Popa,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

ANEXA nr. 1: Structura sortimentală a stocului de urgenţă
- tone -

Nivelul maxim de ţiţei

(reprezintă 2/3 din nivelul total al stocului de urgenţă)

Nivelul minim de produse petroliere

(reprezintă 1/3 din nivelul total al stocului de urgenţă)

Nivelul total al stocului de urgenţă

Ţiţei

Benzină

Motorină

Kerosen

Păcură

976.466,39

79.600,20

277.796,04

6.313,55

25.068,49

1.365.244,68

ANEXA nr. 2: Operatorii economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în anul 2014

Nr. crt.

Societatea comercială

1.

S.C. OMV PETROM - S.A.

CUI: RO1590082

2.

S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A.

CUI: RO1860712

3.

S.C. PETROTEL - LUKOIL - S.A.

RO1350659

4.

S.C. OSCAR DOWN STREAM - S.R.L.

CUI: RO13991630

5.

S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L.

CUI: RO7745470

6.

S.C. SOCAR PETROLEUM

CUI: RO12546600

7.

S.C. UNICOM HOLDING - S.A.

RO3507700

8.

S.C. MAYARO CARB - S.R.L.

CUI: RO 29130530

9.

S.C. MASTER CHEM OIL S.R.L.

CUI: RO14348146

10.

S.C. AIR BP SALES ROMANIA - S.R.L.

CUI: RO9268016

11.

S.C. AIR TOAL ROMANIA - S.A.

CUI: RO9406798

12.

S.C. OIL MIG - S.R.L.

CUI: RO19040839

ANEXA nr. 3:
_______
- Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată, potrivit legii. Autoritatea competentă notifică fiecărui operator economic nivelul şi structura sortimentală a stocurilor de urgenţă pe care este obligat să le constituie şi să le menţină în condiţiile legii.
ANEXA nr. 4: Metoda de calcul al nivelului stocului de urgenţă, al structurii sale sortimentale şi al obligaţiei de stocare pentru operatorii economici nominalizaţi în anexa nr. 1
CAPITOLUL I: Stabilirea consumului intern
Consumul intern se determină pe baza indicatorului statistic "livrări interne brute observate" furnizat de către Institutul Naţional de Statistică, pentru produsele petroliere vizate, aferente anului 2013.
Pentru determinarea într-o manieră unitară a acestui indicator se utilizează exprimarea sa în tone echivalent petrol (tep), după următoarea formulă:
Consumul intern = Suma livrărilor interne brute observate de produse petroliere x 1,2
CAPITOLUL II: Calculul nivelului stocului de urgenţă (pentru 61 de zile de consum), aferent anului 2013, exprimat în tep
Acest indicator se calculează după formula:
Stoc de urgenţă calculat = (Consum intern x 1,2)/365 x 61
CAPITOLUL III: Calculul structurii sortimentale a stocului de urgenţă, exprimată în tep
Având în vedere că în anul 2013 stocul minim este echivalent cu stocul de urgenţă, stocul de urgenţă trebuie să fie constituit din cel puţin 1/3 produse petroliere şi cel mult 2/3 din ţiţei.
Astfel, stocul de urgenţă are următoarea structură de bază:
Stoc minim de urgenţă produse petroliere = Stoc de urgenţă calculat x 1/3;
Stoc maxim de urgenţă ţiţei = Stoc de urgenţă calculat x 2/3.
Structura sortimentală se calculează pe baza ponderii fiecărui produs petrolier în suma livrărilor interne brute observate:
Pentru benzină: Stoc minim de urgenţă benzină = (Livrare internă brută observată de benzină/Consum intern) x Stoc minim de urgenţă de produse petroliere
Pentru motorină: Stoc minim de urgenţă motorină = (Livrare internă brută observată de motorină/Consum intern) x Stoc minim de urgenţă de produse petroliere
Pentru kerosen: Stoc minim de urgenţă kerosen = (Livrare internă brută observată de kerosen/Consum intern) x Stoc minim de urgenţă produse petroliere
Pentru păcură: Stoc minim de urgenţă păcură = (Livrare internă brută observată de păcură/Consum intern) x Stoc minim de urgenţă produse petroliere
Pentru ţiţei: Stoc maxim de urgenţă ţiţei
CAPITOLUL IV: Calcularea stocurilor fizice de urgenţă (exprimate în tone fizice), care trebuie realizate efectiv pentru produse petroliere şi ţiţei, aferente stocului de urgenţă calculat
Pentru benzină: (Stoc minim de urgenţă benzină/1,2)/0,9
Pentru motorină: (Stoc minim de urgenţă de motorină/1,2)/0,9
Pentru kerosen: (Stoc minim de urgenţă de kerosen/1,2)/0,9
Pentru păcură: (Stoc minim de urgenţă de păcură/1,2)/0,9
Pentru ţiţei: (Stoc maxim de urgenţă de ţiţei)/0,86
CAPITOLUL V: Calculul ponderii unui operator economic în consumul intern, aferente fiecărui produs petrolier (Cop)
Pentru benzină: Cop-benzină = (livrare internă brută totală de benzină/livrările interne brute observate de benzină, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă) x (livrare internă brută observată de benzină a operatorului economic/livrările interne brute observate de benzină, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă)
Pentru motorină: Cop-motorină = (livrare internă brută totală de motorină/livrările interne brute observate de motorină, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă) x (livrare internă brută observată de motorină a operatorului economic/livrările interne brute observate de motorină, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă)
Pentru kerosen: Cop-kerosen = (livrare internă brută totală de kerosen/livrările interne brute observate de kerosen, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă) x (livrare internă brută observată de kerosen a operatorului economic/livrările interne brute observate de kerosen, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă)
Pentru păcură: Cop-păcură = (livrare internă brută totală de păcură/livrările interne brute observate de păcură, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă) x (livrare internă brută observată de păcură a operatorului economic/livrările interne brute observate de păcură, realizate de operatorii economici cu obligaţie de constituire stocuri de urgenţă)
CAPITOLUL VI: Calculul obligaţiei minime a unui operator economic de constituire a stocurilor fizice de urgenţă pentru fiecare sortiment de produs petrolier
Pentru benzină: Cop-benzină x ((Stoc minim de urgenţă benzină/1,2)/0,9)
Pentru motorină: Cop-motorină x ((Stoc minim de urgenţă motorină/1,2)/0,9)
Pentru kerosen: Cop-kerosen x ((Stoc minim de urgenţă kerosen/1,2)/0,9)
Pentru păcură: Cop-păcură x ((Stoc minim de urgenţă păcură/1,2)/0,9)
CAPITOLUL VII: Calculul limitei maxime a stocului de ţiţei aferente unui operator economic în totalul stocului de urgenţă care îi revine
Stoc maxim de ţiţei = ((suma stocurilor fizice de urgenţă a sortimentelor de produse petroliere realizate de operatorul economic) x 0,9 x 1,2 x 2)/0.86
CAPITOLUL VIII:
Constituirea de către un operator economic a unui stoc de urgenţă pentru un produs petrolier, mai mare decât obligaţia minimă aferentă acelui produs petrolier, va determina reducerea în mod corespunzător a obligaţiei de constituire a stocului de ţiţei a operatorului economic respectiv, nefiind admisă compensarea de stocuri între produse petroliere.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 431 din data de 12 iunie 2014