HOTĂRÂRE nr. 5 din 21 aprilie 2013 pentru aprobarea unor membri de onoare
În temeiul art. 7 alin. (3) lit. g) şi al art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013,
Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă acordarea calităţii de membru de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (denumită în continuare ANEVAR) domnului Dumitru Aurelian Senculeţ.
Art. 2
Se aprobă acordarea calităţii de membru de onoare al ANEVAR domnilor Ioan Adrian Crivii, Mihail Bojincă, Ion Anghel şi Filip Stoica, foşti preşedinţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1992 conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi declarată de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2004 (denumită în continuare Asociaţia).
Art. 3
În sensul art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, prin foşti preşedinţi ai ANEVAR se înţeleg şi foştii preşedinţi ai Asociaţiei.
Art. 4
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Marian Petre

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 261 din data de 9 mai 2013