ORDIN nr. 411 din 24 mai 2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.380(94) a Comitetului de siguranţa maritimă din 21 noiembrie 2014
Având în vedere prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se publică amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Pentru verificarea masei brute a containerelor, conform noilor paragrafe 4.1 şi 4.2 din punctul 2 al anexei la Rezoluţia MSC.380(94), expeditorul trebuie să se asigure că măsurătorile au fost efectuate utilizând cântare, poduri-basculă, echipamente de ridicat şi alte dispozitive de cântărit care respectă standardele de precizie şi toate normele aplicabile la nivel naţional.
Art. 3
Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 iulie 2016.
-****-

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 412 din data de 1 iunie 2016