Luând în considerare Referatul de aprobare al Direcţiei protecţia persoanelor cu handicap nr. 125.357/2012, având în vedere prevederile:
- art. II din Legea nr. 136/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- art. 901 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.736/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 11 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 672 din data de 26 septembrie 2012