RECTIFICARE din 21 iulie 2015 la Decretul nr. 214/1998 privind conferirea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 şi 222 bis din 17 iunie 1998
La Decretul nr. 214/1998 privind conferirea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 şi 222 bis din 17 iunie 1998, se face următoarea rectificare:
- în anexa nr. 8, la nr. crt. 258, la judeţul Timiş, în loc de:
"MURARIU I. NICOLAE" se va citi:
"MURARIU I. NICOLAIE".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 542 din data de 21 iulie 2015