HOTĂRÂRE nr. 424 din 26 iunie 2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara - Lugoj"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1), al art. 11 alin. (6) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Timişoara-Lugoj", cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 808/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara - Lugoj", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 29 august 2012, se completează după cum urmează:
1.Se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 1 cu amplasamentul prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
_______
*) - Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
2.Anexa nr. 2 se completează după cum urmează: după poziţia 135 se introduc două noi poziţii, poziţiile 1351 şi 1352, iar după poziţia 212 se introduc 38 de noi poziţii, poziţiile 213-250, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara - Lugoj", completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(2)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Giarmata şi Remetea Mare, din judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.
Art. III
Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul completat potrivit art. I pct. 1, situate pe raza localităţilor Giarmata şi Remetea Mare, din judeţul Timiş, sunt în cuantum total de 8.038 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", alineatul "Programe din fonduri de coeziune".
Art. IV
Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. V
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. VI
Planul cu amplasamentul lucrării, completat potrivit art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. VII
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1:
_________
- Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
ANEXA nr. 2:
(Completare la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 808/2012)
LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara-Lugoj", situate pe raza localităţilor Giarmata şi Remetea Mare, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Total suprafaţă

(mp)

Categoria de folosinţă

Număr cadastral

(număr topo)

Tarlaua/Parcela

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1351

Giarmata

Cristi Ioan Valeriu, Cristi Iuliana Elisabeta

136722

A

 

A1378/3/1

475

1.194

1352

Giarmata

Cristi Ioan Valeriu, Cristi Iuliana Elisabeta

139094

A

 

A1378/3/3

183

460

213

Remetea Mare

Taran Varvar

23700

A

 

A876/1/3

180

273

214

Remetea Mare

Matei Maria

21700

A

 

A879/1/10

20

30

215

Remetea Mare

Matei Maria

21700

A

 

A879/1/10

12

18

216

Remetea Mare

Feru Tiberiu-Ioan

10895

A

50147

A879/8/3

5

8

217

Remetea Mare

Serban Voichita Elena

8814

A

403918

A879/7/1

94

143

218

Remetea Mare

David Ioan, David Maria

9011

A

403922

A879/6

66

100

219

Remetea Mare

David Ioan, David Maria

8892

A

401607

A879/5

63

96

220

Remetea Mare

David Ioan, David Maria

9000

A

 

A879/4

21

32

221

Remetea Mare

Regep Ioan

10000

A

 

A884/13

357

542

222

Remetea Mare

Mihai Alina

15000

A

 

A884/12

143

217

223

Remetea Mare

Mihai Alina

15000

A

 

A884/12

44

67

224

Remetea Mare

Cioca Ion Adrian

5994

A

403946

A863/6/4/1

57

87

225

Remetea Mare

Sava Viorel, Sava Darinca

4538

A

403948

A863/6/5/1

72

109

226

Remetea Mare

Sava Viorel, Sava Darinca

2037

A

403950

A863/6/6/1

27

41

227

Remetea Mare

Petruta Vasile

7121

A

403952

A863/6/7/1

61

93

228

Remetea Mare

Milos Vasile Stotala

12262

A

50212

A863/6/8/1

347

527

229

Remetea Mare

Felea Flavius Cristian, Dascau Mihai, Dascau Livia

14447

A

403938

A863/6/9/1

10

15

230

Remetea Mare

Mato Anton

25000

A

 

A863/8/5

4

6

231

Remetea Mare

Toma Lacrimioara Lenuta, Toma Constantin

24951

A

403958

A863/8/4

161

244

232

Remetea Mare

David Ioan, David Maria

27425

A

403956

A863/8/3

178

270

233

Remetea Mare

David Ioan, David Maria

24837

A

403954

A863/8/2

167

254

234

Remetea Mare

Udrea Petru

4973

A

403960

A863/8/1/1

22

33

235

Remetea Mare

Boca Iosif, Boca Adriana

665

A

403914

A860/8/2/3

45

68

236

Remetea Mare

Boca Iosif, Boca Adriana

815

A

50107

A860/8/3/3

39

59

237

Remetea Mare

Turanschi I. Gheorghe

4162

A

50110

A860/8/4/3

108

164

238

Remetea Mare

Aconstantinesei Maria

4093

A

50113

A860/8/5/3

68

103

239

Remetea Mare

Trofin Augustina, Trofin Danila

4770

A

50116

A860/8/6/3

15

23

240

Remetea Mare

Ciotau Ana

26300

A

 

A860/3/26

253

384

241

Remetea Mare

Stoica Andronic

13400

A

 

A860/3/25

57

87

242

Remetea Mare

S.C. DEVELOPMENT LAND - S.R.L.

49774

A

403940

A860/6/1

21

32

243

Remetea Mare

S.C. DEVELOPMENT LAND - S.R.L.

49774

A

403940

A860/6/1

621

943

244

Remetea Mare

S.C. DEVELOPMENT LAND - S.R.L.

2119

A

403942

A860/6/2/1

153

232

245

Remetea Mare

Popa Aurel

39784

A

403930

A725/13

21

32

246

Remetea Mare

Popa Aurel

39784

A

403930

A725/13

270

410

247

Remetea Mare

Lukacs Elisabeta

24816

A

403969

A725/14

98

149

248

Remetea Mare

Davidean Eugen Nutiu, Davidean Cristina Valentina

9910

A

403934

A725/15

41

62

249

Remetea Mare

Pigli Ana Maria

44400

A

403819

A725/16

191

290

250

Remetea Mare

Buha Ioan Dorel

26632

A

403936

A725/17/1

93

141

TOTAL:

4.863

8.038

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 4 iulie 2013