ORDIN nr. 345 din 20 martie 2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 2.776 din 2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 25 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Membrii comisiilor sunt obligaţi, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le-au desfăşurat în ultimul an calendaristic până la momentul numirii, precum şi angajamentul de confidenţialitate."
2.În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Comisia de specialitate este formată din personalităţi ale lumii medicale sau/şi din specialişti în domeniu, numiţi prin ordin de către ministrul sănătăţii."
3.În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
"(51) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în situaţia în care numărul membrilor cu drept de vot este par şi există egalitate privind votul, votul preşedintelui este decisiv."
4.În anexa nr. 4, la punctul II "Componenţa nominală a comisiilor de specialitate", numerele curente 1, 6, 13, 15, 16 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă
Preşedinte: dr. Cristian Boroş - Bucureşti
Vicepreşedinte: dr. Loredana Luca - Timişoara
Secretar: dr. Dumitru Bejan - Bucureşti
Membri:
Dr. Bianca Grigorescu - Târgu Mureş
Dr. Victor Diaconescu - Iaşi
Dr. Simona Cucu - Cluj
Dr. Laura Popa - Bucureşti
..................................................
6. Comisia de endocrinologie
Preşedinte: prof. dr. Constantin Dumitrache - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Marian Bistriceanu - Craiova
Secretar: dr. Sabina Elena Oros - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Mihai Coculescu - Bucureşti
Conf. dr. Ionela Paşcanu - Târgu Mureş
Conf. dr. Ioan Horea Ursu - Bucureşti
Şef lucrări dr. Dana Liana Stoian - Timişoara
Şef lucrări dr. Adina Mariana Ghemigian - Bucureşti
Dr. Iuliana Gherlan - Bucureşti
..................................................
13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre
Preşedinte: dr. Mihai Grecu - Timişoara
Vicepreşedinte: dr. Hadrian Liviu Borcea - Oradea
Secretar: dr. Olguţa Andreea Medinţu - Bucureşti
Membri:
Dr. Adela Golea - Cluj-Napoca
Dr. Luciana Rotaru - Craiova
Dr. Leonida Iancu - Timişoara
Dr. Bogdan Opriţă - Bucureşti
Dr. Vasile Popescu - Constanţa
Dr. Alis Grasu - Bucureşti
Dr. Cristina Agnes Vecerdi - Braşov
Dr. Florin Croitoru - Craiova
Dr. Horia Simu - Cluj-Napoca
Dr. Sorin Lăcan - Cluj-Napoca
Dr. Andrei Hâncu - Iaşi
..................................................
15. Comisia de medicina muncii
Preşedinte: prof. dr. Eugenia Naghi - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Elena Ana Păuncu - Timişoara
Secretar: dr. Marina Ruxandra Oţelea - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca
Prof. dr. Ion Toma - Craiova
Şef lucrări dr. Stelian Morariu - Arad
Şef lucrări dr. Mihaela Stoia - Sibiu
Dr. Adriana Todea - Bucureşti
16. Comisia de nefrologie
Preşedinte: conf. dr. Ionel Checheriţă - Bucureşti
Vicepreşedinte: conf. dr. Dorin Ionescu - Bucureşti
Secretar: asist. univ. dr. Ileana Peride - Bucureşti
Membri:
Şef lucrări dr. Mirela Gliga - Târgu Mureş
Dr. Gianina Gabriela Şotilă - Constanţa
Asist. univ. dr. Carmen Bogeanu - Bucureşti
17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică
Preşedinte: conf. dr. Valeria Tudorică - Craiova
Vicepreşedinte: dr. Adina Crăciunoiu - Bucureşti
Secretar: dr. Daniela Anghel - Bucureşti
Membri:
Conf. dr. Dana Chirileanu - Timişoara
Dr. Diana Hodorog - Iaşi
Dr. Dana Răcăşan - Cluj-Napoca
Dr. Cristina Motoescu - Bucureşti"
5.În anexa nr. 4, la punctul II "Componenţa nominală a comisiilor de specialitate", numărul curent 20.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"20.1. Subcomisia de neonatologie
Preşedinte: şef lucrări dr. Cătălin Cârstoveanu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Gabriela Zaharie - Cluj Napoca
Dr. Mihaela Demetrian - Bucureşti
Dr. Mihaela Bizubac - Bucureşti"
6.În anexa nr. 4, la punctul II "Componenţa nominală a comisiilor de specialitate", numerele curente 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 49 şi 50 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"21. Comisia de pneumologie
Preşedinte: conf. dr. Dragoş Bumbăcea - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Miron Alexandru Bogdan - Bucureşti
Secretar: dr. Diana Ligia Ioniţă - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Ioan Paul Stoicescu - Bucureşti
Prof. dr. Bogdan Dragoş Grigoriu - Iaşi
Conf. dr. Ovidiu Fira-Mladinescu - Timişoara
Şef lucrări dr. Irina Ruxandra Strâmbu - Bucureşti
Şef lucrări dr. Claudia Lucia Toma - Bucureşti
22. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică
Preşedinte: şef lucrări dr. Ion Udriştoiu - Craiova
Vicepreşedinte: prof. dr. Iuliana Dobrescu - Bucureşti
Secretar: dr. Ileana Botezat-Antonescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Ştefan Milea - Bucureşti
Asist. univ. dr. Laura Mateescu - Bucureşti
Dr. Simona Macovei - Bucureşti
Dr. Elena Bordea - Bucureşti
Dr. Dan Roşca - Bucureşti
Dr. Brânduşa Vornicu - Iaşi
Dr. Victoria Irimia - Piteşti
23. Comisia de reabilitare medicală
Preşedinte: şef lucrări dr. Dan Blendea - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Mihai Drăgoi - Timişoara
Secretar: dr. Liviu Iordache - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Anca Ionescu - Bucureşti
Conf. dr. Liliana Pădure - Bucureşti
Conf. dr. Olga Surdu - Techirghiol
Asist. univ. dr. Gabriela Dogaru - Cluj-Napoca
Asist. univ. dr. Anatoli Covaleov - Eforie Nord
Dr. Stela Badea - Buziaş
Dr. Constantin Zamfirescu - Băile Olăneşti
Dr. Dan Curelea - Bucureşti
Dr. Alina Daniela Totorean - Timişoara
Dr. Mihaela Chicu - Iaşi
Fiziokinetoterapeut Simona Thiery - Bucureşti
24. Comisia de reumatologie
Preşedinte: Conf. dr. Denisa Predeţeanu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti
Secretar: dr. Claudiu Popescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Rodica Chirieac - Iaşi
Dr. Corina Nedelcovici - Piteşti
Dr. Eugenia Mociran - Baia Mare
..................................................
27. Comisia de chirurgie generală
Preşedinte: Prof. dr. Ion Georgescu - Craiova
Vicepreşedinte: Cercetător ştiinţific I dr. Narcis Copcă - Bucureşti
Secretar: şef lucrări dr. Sorin Constantin Păun - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Florian Popa - Bucureşti
Prof. dr. Ştefan Georgescu - Iaşi
Prof. dr. Vasile Sârbu - Constanţa
Prof. dr. Fulger Lazăr - Timişoara
Conf. dr. Horia Doran - Bucureşti
Conf. dr. Lică Ion - Bucureşti
Şef lucrări dr. Cristian Iorga - Bucureşti
Asist. univ dr. Ionuţ Negoi - Bucureşti
Dr. Gheorghe Borcean - Caransebeş
Dr. Viorel Crihana - Bucureşti
Dr. Gabriel Mitulescu - Bucureşti
28. Comisia de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
Preşedinte: prof. dr. Dan Mircea Enescu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Ioan Bordeianu - Constanţa
Secretar: şef lucrări Cristian-Sorin Hariga - Bucureşti
Membri:
Conf. dr. Marek Vâlcu - Bucureşti
Prof. dr. Ioan Petre Florescu - Bucureşti
Prof. dr. Alexandru Georgescu - Cluj-Napoca
Prof. dr. Toma Mugea - Cluj-Napoca
Prof. dr. Teodor Stamate - Iaşi
Prof. dr. Florian Bodog - Oradea
Conf. dr. Horia Pârvănescu - Craiova
Şef lucrări dr. Dragoş Zamfirescu - Bucureşti
Dr. Dan Chelariu - Bacău
Dr. Dorin Dorobanţu - Târgu Mureş
29. Comisia de chirurgie toracică
Preşedinte: prof. dr. Ioan Cordoş - Bucureşti
Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Cristian Paleru - Bucureşti
Secretar: dr. Ciprian Nicolae Bolca - Bucureşti
Membri:
Şef lucrări dr. Burlacu Ovidiu - Timişoara
Şef lucrări dr. Cristina Grigorescu - Iaşi
Şef lucrări dr. Claudiu Eduard Nistor - Bucureşti
Dr. Vasile Popa - Bucureşti
Dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca
30. Comisia de chirurgie pediatrică
Preşedinte: prof. dr. Constantin Tica - Constanţa
Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Ovidiu Ciobanu - Craiova
Secretar: dr. Ovidiu Bărbuţă - Iaşi
Membri:
Şef lucrări dr. Horaţiu Viorel Gocan - Cluj-Napoca
Dr. Constantin Ionescu - Constanţa
31. Comisia de neurochirurgie
Preşedinte: prof. dr. Vlad Ciurea - Bucureşti
Vicepreşedinte: conf. dr. Dumitru Mohan - Oradea
Secretar: asist. univ. dr. Corneliu Toader - Bucureşti
Membri:
Dr. Vasile Gheorghe Ciubotaru - Bucureşti
Dr. Florin-Eduard Exergian - Bucureşti
Şef lucrări dr. Florin Ştefănescu - Bucureşti
32. Comisia de obstetrică-ginecologie
Preşedinte: prof. dr. Nicolae Cernea - Craiova
Vicepreşedinte: prof. dr. Florin Stamatian - Cluj-Napoca
Secretar: dr. Cristian Poalelungi - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Decebal Hudiţă - Bucureşti
Prof. dr. Nicolae Suciu - Bucureşti
Prof.dr. Gabriel Bănceanu - Bucureşti
Prof. dr. Dimitrie Nanu - Bucureşti
Prof. dr. Mircea Onofriescu - Iaşi
..................................................
35. Comisia de ortopedie pediatrică
Preşedinte: prof. dr. Gheorghe Burnei - Bucureşti
Vicepreşedinte: dr. Zeno Moldovan - Arad
Secretar: dr. Costel Vlad - Bucureşti
Membri:
Dr. Dan Apostol - Iaşi
Dr. Liviu Muntean - Braşov
Dr. Dorin Roşca - Bucureşti
36. Comisia de otorinolaringologie
Preşedinte: şef lucrări dr. Şerban Gabriel Vifor Berteşteanu - Bucureşti
Vicepreşedinte: dr. Felician Chirtes - Cluj-Napoca
Secretar: asist. univ. dr. Bogdan Popescu - Bucureşti
Membri:
Conf.dr. Marius Claudiu Manea - Bucureşti
Şef lucrări dr. Simona Şerban - Bucureşti
Asist. univ. dr. Ramona Denise Mălin - Craiova
Asist. univ. dr. Răzvan Hainăroşie - Bucureşti
Dr. Marian Stamate - Bucureşti
Dr. Alexandru Vlase - Iaşi
..................................................
38. Comisia de anatomie patologică
Preşedinte: prof. dr. Maria Sajin - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Cristiana Simionescu - Craiova
Secretar: conf. dr. Mariana Costache - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Imre Egyed - Târgu Mureş
Prof. dr. Irina Draga Căruntu - Iaşi
Prof. dr. Elena Roşca - Oradea
Prof. dr. Mariana Aşchie - Constanţa
Conf. dr. Doiniţa Crişan - Cluj-Napoca
Conf.dr. Sorina Maria Taban - Timişoara
Dr. Teodora Vlădescu - Bucureşti
39. Comisia de epidemiologie
Preşedinte: dr. Graţiana Chicin - Timişoara
Vicepreşedinte: dr. Florin Popovici - Bucureşti
Secretar: dr. Alina Zaharia - Bucureşti
Membri:
Dr. Carmen Sima - Baia Mare
Dr. Camelia Truică - Călăraşi
..................................................
41. Comisia de medicină legală
Preşedinte: prof. dr. Dan Dermengiu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandra Enache - Timişoara
Secretar: dr. Cătălin Dogăroiu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Roxana Zăvoi - Craiova
Prof. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca
Prof. dr. Cristian Curcă - Bucureşti
Conf. dr. Gabriel Mihalache - Oradea
Conf. dr. Silviu Morar - Sibiu
Conf. dr. Dan Manu - Piteşti
Conf. dr. Diana Bulgaru Iliescu - Iaşi
Şef lucrări dr. Viorel Hădărean - Târgu Mureş
..................................................
44. Comisia de igienă
Preşedinte: prof. dr. Brigitta Vlaicu - Timişoara
Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Maria Niţescu - Bucureşti
Secretar: şef lucrări dr. Alexandra Cucu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Monica Tarcea - Târgu Mureş
Prof. dr. Monica Popa - Cluj-Napoca
Conf. dr. Lucian Indrei - Iaşi
Dr. Mariana Vlad - Cluj-Napoca
Dr. Corina Zugravu - Bucureşti
Dr. Andra Neamţu - Bucureşti
..................................................
49. Comisia de alergologie şi imunologie clinică
Preşedinte: prof. dr. Bradu Iamandescu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Carmen Panaitescu - Timişoara
Secretar: Cercetător ştiinţific principal II dr. Cornel Ursaciuc - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Victor Cristea - Cluj-Napoca
Prof. dr. Virgil Păunescu - Timişoara
50. Comisia de transfuzii
Preşedinte: dr. Aurel Marc Andrei Rosin - Bucureşti
Vicepreşedinte: conf. dr. Ligia Olivia Burtă - Bihor
Secretar: dr. Corina Posea - Bucureşti
Membri:
Dr. Doina Goşa - Bucureşti
Dr. Georgeta Hanganu - Prahova
Dr. Alina Dobrotă - Constanţa"
7.În anexa nr. 4, la punctul II "Componenţa nominală a comisiilor de specialitate", după numărul curent 52 se introduce un nou număr, numărul curent 53, cu următorul cuprins:
"53. Comisia de medicină alternativă şi antropologie
Preşedinte: acad. prof. dr. Mircea Ifrim - Bucureşti
Vicepreşedinte: dr. Corneliu Moldovan - Bucureşti
Secretar: acad. Ioan Bujor - Bucureşti
Membri:
Conf. dr. Chirilă Ioan - Bucureşti
Acad. prof. dr. Cristina Glavce - Bucureşti"
Art. II
Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 215 din data de 31 martie 2015