HOTĂRÂRE nr. 4 din 9 aprilie 2016 pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
În temeiul art. 7 alin. (3) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă numirea ca membri ai Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Mandatul membrilor Comisiei de etică şi disciplină menţionaţi la art. 1 va fi exercitat începând cu data de 20 septembrie 2016.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Daniel Manaţe

ANEXĂ: COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
(1)Membri titulari
1.VÎŢÂ GHEORGHE
2.TIMBUŞ RADU CĂLIN
3.IVĂNESCU DAN
4.JALOBĂ UDOR OLGA
5.BOJINCĂ MIHAIL
(2)Membri supleanţi
1.BAHRIM DANIEL PAUL
2.PETROVAN LUIZA
3.RUSE BOGDAN RUSE
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 303 din data de 20 aprilie 2016