ORDIN nr. 2228 din 1 aprilie 2016 privind schimbarea de grupă valorică, trecerea de la categoria m la a şi inventarierea subcomponentelor ansamblului cu valoare de monument istoric al Spitalului Militar, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 6, Bucureşti şi reînscrierea în Lista monumentelor istorice la categoria ansamblu, grupa valorică A, cu 18 subcomponente
Având în vedere Referatul nr. 2.964 din 30 martie 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de schimbare de grupă valorică, trecerea de la categoria m la a şi inventarierea subcomponentelor ansamblului cu valoare de monument istoric şi reînscrierea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, categoria ansamblu, a Spitalului Militar, situat în Calea Plevnei nr. 134, sectorul 6, municipiul Bucureşti,
în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se clasează monument istoric Spitalului Militar, situat în Calea Plevnei nr. 134, sectorul 6, municipiul Bucureşti, în categoria ansamblu, grupa valorică A, cu codul în Lista monumentelor istorice B-II-a-A-19408.
(2)Se clasează optsprezece subcomponente ale ansamblului situate la aceeaşi adresă poştală în categoria monument, după cum urmează:
1.Birou_Corp A, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.01;
2.Punct control_Corp A, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.02;
3.Triaj pneumoftiziologie_Corp B, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.03;
4.Neuro-psihiatrie_Corp B1, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.04;
5.Urologie-ginecologie_Corp B2, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.05;
6.Laborator-Anatomie patologică-Morgă_Corp C, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-19408.06;
7.Bloc alimentar_Corp D, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.07;
8.Serviciu Cazarme-echipament_Corp D1, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.08;
9.Centrală termică (parţial) _Corp D3, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.09;
10.Dermatologie_Corp E, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-19408.10;
11.Centru medicină preventivă a M. Ap. N._Corp G, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.11;
12.Medicală 1 şi gastroenterologie_Corp H1, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-19408.12;
13.Pavilion administrativ_Corp H2, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-A-19408.13;
14.Centru implantologie, imagistică medicală şi medicină nucleară_Corp H3, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.14;
15.Centru boli cardiovasculare-Secţia cardiologie II_Corp H4, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.15;
16.Post trafo_Corp J2, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.16;
17.Monumentul eroilor companiei a II-a sanitară 1916-1919, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-a-B-19408.17;
18.Scuarul Verde Central, având codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19408.18.
(3)Zona de protecţie a ansamblului monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Ministrul Culturii îşi rezervă dreptul de a reveni asupra grupei de clasare a ansamblului, asupra trecerii din grupa valorică B în grupa valorică A, a opt dintre subcomponente, şi anume Birou, Punct control, Urologie-ginecologie, Bloc alimentar, Serviciu Cazarme-echipament, Centrală termică (parţial), Centru medicină preventivă a M.Ap.N., Centru boli cardiovasculare - Secţia cardiologie II, în termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin.
-****-

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

ANEXĂ: COORDONATELE STEREO 70 ale zonei şi indicarea în plan a zonei de protecţie a ansamblului monument istoric Spitalul Militar, situat în Calea Plevnei nr. 134, sectorul 6, municipiul Bucureşti
Propunerea a fost realizată de S.C. POPAESCO & CO - S.R.L.

Nr. Pct.

X

[ml

Y

[m]

113

585431.589

327482.613

114

585415.794

327515.556

115

585399.999

327548.500

116

585388.229

327569.609

117

585372.518

327587.975

118

585390.546

327607.673

119

585408.574

327627.372

120

585433.170

327654.292

121

585457.766

327681.212

122

585434.371

327695.773

123

585410.976

327710.333

124

585420.110

327733.253

125

585429.996

327758.531

126

585434.459

327772.528

127

585438.922

327786.526

128

585439.879

327792.584

129

585447.602

327819.052

130

585438.958

327819.452

131

585442.077

327832.094

132

585445.120

327844.428

133

585448.287

327857.264

134

585451.282

327869.405

135

585457.216

327889.628

136

585491.856

327876.034

137

585526.496

327862.440

138

585542.677

327879.871

139

585558.858

327897.301

140

585563.732

327892.512

141

585574.580

327904.152

142

585585.428

327915.792

143

585605.929

327897.102

144

585626.430

327878.411

145

585658.573

327849.072

146

585690.715

327819.733

147

585738.385

327776.460

148

585786.054

327733.187

149

585831.473

327693.270

150

585876.891

327653.353

151

585932.912

327603.082

152

585988.934

327552.811

153

586023.824

327521.478

154

586058.715

327490.145

155

586020.161

327474.202

156

585981.607

327458.259

157

585992.446

327430.263

158

586003.284

327402.267

159

585933.473

327386.278

160

585876.912

327373.323

161

585886.934

327344.564

162

585896.957

327315.806

163

585909.754

327279.166

164

585922.550

327242.526

165

585891.061

327227.147

166

585859.571

327211.769

167

585852.173

327226.724

168

585844.774

327241.678

169

585863.985

327251.564

170

585883.196

327261.450

171

585874.274

327286.461

172

585865.352

327311.472

173

585830.575

327295.388

174

585795.798

327279.304

175

585765.111

327263.832

176

585734.424

327248.360

177

585703.737

327232.888

178

585694.822

327250.573

179

585685.908

327268.258

180

585669.391

327261.426

181

585656.966

327286.525

182

585647.904

327304.473

183

585635.760

327329.381

184

585623.615

327354.289

185

585617.898

327366.333

186

585592.204

327353.651

187

585566.510

327340.969

188

585539.517

327327.906

189

585512.731

327314.943

190

585491.234

327358.837

191

585469.943

327402.832

192

585450.766

327442.722

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 315 din data de 25 aprilie 2016