HOTĂRÂRE nr. 1080 din 3 decembrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Berteştii de Jos, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci şi Vişani, judeţul Brăila
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Berteştii de Jos, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci şi Vişani, judeţul Brăila, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.4.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4.
(3)Anexele nr. 1.1-1.4 şi 2.1- 2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Berteştii de Jos, judeţul Brăila
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila
ANEXA nr. 13: STEMA comunei Surdila-Greci, judeţul Brăila
ANEXA nr. 14: STEMA comunei Vişani, judeţul Brăila
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Berteştii de Jos, judeţul Brăila
1.Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Berteştii de Jos se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint şi despicat în partea superioară.
În partea superioară, în dreapta, pe fond verde, se află un mănunchi de spice de grâu de aur.
În partea superioară, în stânga, pe fond roşu, se află un stejar smuls, cu coroana compusă din patru ramuri, dotate cu nouă frunze şi şase ghinde, totul de aur.
În partea inferioară, pe fond albastru, se află un peşte de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Brâul undat reprezintă lacul Berteasca, râul Călmăţui care străbate localitatea şi fluviul Dunărea, care se află la mică distanţă de comună.
Mănunchiul de spice de grâu face referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
Stejarul simbolizează pădurea Viişoara din zonă, declarată rezervaţie forestieră naţională.
Peştele evocă bogăţia piscicolă a localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila
1.Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Surdila-Găiseanca se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă.
În partea superioară, în stânga, în câmp verde, se află un mănunchi compus din două spice de grâu, doi ştiuleţi de porumb şi o floarea-soarelui, totul de aur.
În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află o bovină de argint, iar în vârful scutului se află un brâu undat de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Spicele de grâu, ştiuleţii de porumb şi floarea-soarelui simbolizează una din principalele ocupaţii de bază a locuitorilor, agricultura, iar cifra acestora indică numărul satelor care alcătuiesc comuna.
Bovina evocă o altă ocupaţie de bază a locuitorilor, creşterea animalelor.
Brâul undat reprezintă hidrografia localităţii, râurile Buzău şi Călmăţui.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 23: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Surdila-Greci, judeţul Brăila
1.Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Surdila-Greci se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În câmpul superior, pe fond roşu, se află un vultur de argint, cu ciocul negru, redat din faţă, cu capul conturnat, cu aripile deschise şi aşezate în fascie, stând cu picioarele pe un postament de argint sub formă de paralelipiped.
În câmpul inferior, pe fond albastru, se află patru spice de grâu de aur, încrucişate şi dispuse în evantai.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Vulturul face trimitere la Monumentul eroilor din comună, ridicat pentru a oglindi memoria celor căzuţi pe câmpul de luptă şi pentru a celebra participarea la Războiul de Independenţă şi la Primul Război Mondial.
Spicele de grâu reprezintă principala ocupaţie a locuitorilor, agricultura, iar cifra lor indică numărul satelor componente ale comunei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 24: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Vişani, judeţul Brăila
1.Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Vişani se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În partea dreaptă, pe fond verde, se află un coş împletit de formă trapezoidală, cu baza mare în sus, cu marginea şnurată, cu două toarte pe flancuri, încărcat cu o varză, cinci ardei, două roşii şi două vinete, totul de aur.
În partea stângă, pe fond roşu, se află un spic de grâu, o floarea-soarelui mai înaltă şi un ştiulete de porumb, care se încrucişează spre partea de jos şi prinse cu o fundă la punctul lor de intersecţie, totul de aur.
În vârful scutului, pe fond albastru, se află trei peşti de argint, poziţionaţi 2:1.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Coşul de legume, spicul de grâu, floarea-soarelui şi ştiuletele de porumb reprezintă ocupaţiile de bază ale locuitorilor, legumicultura şi agricultura.
Peştii ilustrează bogăţia piscicolă a zonei, iar cifra lor indică numărul satelor componente ale comunei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 936 din data de 22 decembrie 2014