HOTĂRÂRE nr. 106 din 19 februarie 2014 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. VII alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral, modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, alegătorului care îşi exercită dreptul de vot pe baza cărţii de identitate sau a cărţii electronice de identitate i se aplică pe acestea, după exercitarea dreptului de vot, un timbru autocolant cu menţiunea "VOTAT" şi data scrutinului. Timbrul autocolant se aplică pe versoul cărţii de identitate, respectiv al cărţii electronice de identitate, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau, după caz, de către membrul biroului electoral al secţiei de votare desemnat de acesta.
(2)Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător alegătorului comunitar care îşi exercită dreptul de vot în baza unui document de identitate plastifiat sau din plastic.
(3)Modelul timbrului autocolant care va fi utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4)Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, cartea electronică de identitate sau pe documentul de identitate, astfel încât să nu se poată detaşa.
Art. 2
(1)Timbrele autocolante se tipăresc de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei de referinţă a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.
(2)Timbrele autocolante se predau prefecţilor de Ministerul Afacerilor Interne, pe bază de proces-verbal, cu cel puţin 15 zile înainte de ziua de referinţă a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.
(3)Timbrele autocolante se predau de Ministerul Afacerilor Interne, pentru secţiile de votare organizate în străinătate, Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal, cu cel puţin 15 zile înainte de ziua de referinţă a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.
(4)Preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, predă pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante secţiilor de votare din străinătate, cu cel puţin două zile înainte de ziua de referinţă a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.
(5)Prefecţii, împreună cu primarii, predau, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, până cel târziu în preziua alegerilor.
(6)După încheierea votării, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare predau primarilor timbrele autocolante neutilizate. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate predau timbrele autocolante neutilizate şefilor reprezentanţelor diplomatice.
Art. 3
Timbrele autocolante au acelaşi format şi se imprimă cu litere de aceeaşi mărime, cu aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, într-un număr mai mare cu 10% decât cel al alegătorilor posesori de cărţi de identitate şi al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

ANEXĂ: MODELUL timbrului autocolant care va fi utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
NOTĂ:
Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul "Votat P.E." şi "25 mai 2014" are o latură de 15 mm.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 131 din data de 24 februarie 2014