DECIZIE nr. 4 din 11 aprilie 2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor
În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Camerei Deputaţilor adoptă prezenta decizie.
Articol unic
În perioada 12-14 aprilie 2014, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.
-****-

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 270 din data de 11 aprilie 2014