RAPORT nr. 8795 din 14 mai 2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 21-24 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa pentru anul 2014.
I.Constatări
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Ialomiţa au totalizat 368.158,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 305.958,00 lei, din donaţii în sumă de 61.000,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 1.200,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
II.Recomandări:
- întocmirea registrelor obligatorii de contabilitate pentru fiecare exerciţiu financiar;
- efectuarea anuală a inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la începutul activităţii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- efectuarea corecţiilor soldurilor conturilor 1211 - Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial şi 1171 - Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial în balanţa de verificare pentru anul 2015.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 25 iunie 2015